Straffeloven

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Straffeloven

  Fra SNL

 • straffeloven

  Straffeloven er en norsk lov som regulerer straff, straffereaksjoner og straffbare handlinger. Den er den sentrale loven på dette området, men det finnes også straffebestemmelser i andre lover. Straffeloven har to hoveddeler. Den første delen har generelle regler om straff. Den har regler om vilkårene for at noen skal kunne straffes, som at man er over 15 år og at man har skyld.

 • Paragraf 213

  Paragraf 213 var den paragrafen i den norske straffelova som kriminaliserte seksuelle handlingar mellom menn. Noreg var eitt av dei siste landa i Vest-Europa som avskaffa lovforbod mot sex mellom menn. Avkriminaliseringa kom som resultat av ein lang prosess der både skjerpingar og avskaffing lenge var blitt diskutert. Fjerninga av paragrafen som kriminaliserte sex mellom menn, og av paragrafen som kriminaliserte sambuarskap utanfor ekteskap mellom personar av ulikt kjønn (paragraf 379), signaliserte ein ny periode i Noreg si rettslege regulering av samliv og seksualitet.

  Fra wikipedia

 • Lov om straff

  Lov om straff (straffeloven) er en norsk lov som ble vedtatt av Stortinget 20.

 • Straff

  Straff er en negativ reaksjonsform på uønsket oppførsel eller handling, og kan ta mange former.

 • Straffeloven § 213

  Straffeloven § 213 var bestemmelsen i den tidligere norske straffeloven av 1902 som frem til paragrafen ble opphevet ved lov 21.

Mer om Straffeloven fra Vox Publicas arkiv