Straffeloven

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Straffeloven

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Justismuseet

  Strafgesetzbuch für das Deutsche Reich

 • Bilde: Justismuseet

  Plomberingstape

 • Bilde: Akershusbasen

  Straffeloven. Almindelig borgelig straffelov og lov om dens ikrafttræden. Ved Francis Hagerup. H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard), Kristiania.

 • Bilde: Kildenett.no

  Slaveri og galge

  Fra SNL

 • straffeloven

  Någjeldende straffelov er av 20. mai 2005, men trådte først i kraft 1. oktober 2015 etter en lengre implementeringsprosess. Straffeloven er ment å regulere adferd, og er underkastet krav til klarhet og forutberegnelighet for å kunne brukes mot mennesker og foretak. Straffeloven bygger på menneskerettighetene slik de kommer til uttrykk i FNs menneskerettserklæring og Den Europeiske Menneskerettskonvensjon (EMK).

 • Paragraf 213

  Paragraf 213 var den paragrafen i den norske straffelova som kriminaliserte seksuelle handlingar mellom menn. Noreg var eitt av dei siste landa i Vest-Europa som avskaffa lovforbod mot sex mellom menn. Avkriminaliseringa kom som resultat av ein lang prosess der både skjerpingar og avskaffing lenge var blitt diskutert. Fjerninga av paragrafen som kriminaliserte sex mellom menn, og av paragrafen som kriminaliserte sambuarskap utanfor ekteskap (paragraf 379), signaliserte ein ny periode i Noreg si rettslege regulering av samliv og seksualitet.

  Fra wikipedia

 • Lov om straff

  Lov om straff (straffeloven) er en norsk lov som trådte i kraft 1.

 • Rasismeparagrafen

  Rasismeparagrafen er i Norge et tilnavn på § 185 i straffeloven av 2005 som forbyr diskriminerende eller hatefull ytringer rettet mot noens hudfarge, etnisitet, religion, livssyn, seksuelle legning eller funksjonshemning.

 • Straff

  Straff er en negativ reaksjonsform på uønsket oppførsel eller handling, og kan ta mange former.

Mer om Straffeloven fra Vox Publicas arkiv