Survey

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • survey

  Survey er i samfunnsvitenskapen en vanlig betegnelse på en systematisk kartlegging av holdninger eller atferd i befolkningen i områder eller land. En surveyundersøkelse innebærer innsamling og analyse av kvantitative data basert på strukturert utspørring av et stort sannsynlighetsutvalg av den befolkningen som skal studeres. I medisin brukes gjerne survey om store undersøkelser som tar sikte på å kartlegge forekomsten av et symptom, et syndrom eller en sykdom (deskriptiv epidemiologi).

 • Nancy Grace Roman Space Telescope

  Nancy Grace Roman Space Telescope er et teleskop som blir NASAs neste store rom-observatorium etter James Webb-teleskopet som ble bragt ut i rommet 25. desember 2021. Navnet forkortes til Roman Space Telescope. Fra tidligere å være kalt Wide-Field Infrared Survey Telescope (WFIRST) ble det i 2020 gitt navnet til den tidligere amerikanske astronom Nancy Grace Roman som anerkjennelse for hennes betydningsfulle rolle i NASAs astronomiprogram i mer enn 20 år.

  Fra wikipedia

 • British Antarctic Survey

  British Antarctic Survey (BAS) er en statlig, britisk forskningsorganisasjon som har ansvaret for over halvparten av Storbritannias forskningsvirksomhet i og rundt Antarktis.

 • Norge

  Norge, offisielt Kongeriket Norge, er et nordisk, europeisk land og en selvstendig stat vest på Den skandinaviske halvøy.

 • U.S. Geological Survey

  U.S. Geological Survey (USGS) er USAs geologiske undersøkelse, organisert som et forvaltningsorgan under Innenriksdepartementet.