Survey

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • survey

  Survey er i samfunnsvitenskapen en vanlig betegnelse på en systematisk kartlegging av holdninger eller atferd i befolkningen i områder eller land. En surveyundersøkelse innebærer innsamling og analyse av kvantitative data basert på strukturert utspørring av et stort sannsynlighetsutvalg av den befolkningen som skal studeres.I medisin brukes gjerne survey om store undersøkelser som tar sikte på å kartlegge forekomsten av et symptom, et syndrom eller en sykdom (deskriptiv epidemiologi)..

 • Nancy Grace Roman Space Telescope

  Nancy Grace Roman Space Telescope er et teleskop som blir NASAs neste store rom-observatorium etter James Webb-teleskopet som ble bragt ut i rommet 25. desember 2021. Navnet forkortes til Roman Space Telescope. Fra tidligere å være kalt Wide-Field Infrared Survey Telescope (WFIRST) ble det i 2020 gitt navnet til den tidligere amerikanske astronom Nancy Grace Roman som anerkjennelse for hennes betydningsfulle rolle i NASAs astronomiprogram i mer enn 20 år.

  Fra wikipedia

 • Norge

  Norge, offisielt Kongeriket Norge, er et nordisk, europeisk land og en selvstendig stat vest på Den skandinaviske halvøy.

 • Ordnance Survey

  Ordnance Survey (OS) er en britisk regjeringsetat med nasjonalt ansvar for landmåling og kartpublikasjon.

 • U.S. Geological Survey

  U.S. Geological Survey (USGS) er USAs geologiske undersøkelse, organisert som et forvaltningsorgan under Innenriksdepartementet.