Survey

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • survey

  Survey, i samfunnsvitenskapen en betegnelse på en systematisk kartlegging av holdninger eller atferd i en befolkningsgruppe på grunnlag av intervjuer av et utvalg av grupper. Se også spørreskjemametode. I medisin brukes gjerne survey om store undersøkelser som tar sikte på å kartlegge forekomsten av et symptom, et syndrom eller en sykdom (deskriptiv epidemiologi).

 • WFIRST

  WFIRST er et amerikansk 2,4 meters romteleskop under utvikling av NASA fra tidlig 2016 etter flere års forberedende studier. Dette teleskopet skal ha et 100 ganger større synsfelt enn Hubble-romteleskopet, og vil observere store deler av himmelen i nær-infrarødt for å skaffe mer informasjon om mørk energi og mørk materie. Det skal dessuten studere eksoplaneter (planeter rundt andre stjerner), og er derfor utstyrt med en koronagraf.

  Fra wikipedia

 • Fot (måleenhet)

  Fot (av latin pes og norrønt fótr) er en urgammel lengdeenhet som har vært brukt over store deler av verden, også i Skandinavia.

 • Liste over USAs presidenter

  Liste over USAs presidenter er en liste over presidentene i USA siden 30.

 • Ressurs

  Ressurs er en kilde til forsyninger som kan anvendes til å skape goder eller nytte.