Survey

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • survey

  Survey er i samfunnsvitenskapen en vanlig betegnelse på en systematisk kartlegging av holdninger eller atferd i befolkningen i områder eller land. En surveyundersøkelse innebærer innsamling og analyse av kvantitative data basert på strukturert utspørring av et stort sannsynlighetsutvalg av den befolkningen som skal studeres. I medisin brukes gjerne survey om store undersøkelser som tar sikte på å kartlegge forekomsten av et symptom, et syndrom eller en sykdom (deskriptiv epidemiologi).

 • WFIRST

  WFIRST er et amerikansk 2,4 meters romteleskop under utvikling av NASA fra tidlig 2016 etter flere års forberedende studier. Dette teleskopet skal ha et 100 ganger større synsfelt enn Hubble-romteleskopet, og vil observere store deler av himmelen i nær-infrarødt for å skaffe mer informasjon om mørk energi og mørk materie. Det skal dessuten studere eksoplaneter (planeter rundt andre stjerner), og er derfor utstyrt med en koronagraf.

  Fra wikipedia

 • Norge

  Norge, offisielt Kongeriket Norge, er et nordisk, europeisk land og en selvstendig stat vest på Den skandinaviske halvøy.

 • Ordnance Survey

  Ordnance Survey (OS) er en britisk regjeringsetat med nasjonalt ansvar for landmåling og kartpublikasjon.

 • U.S. Geological Survey

  U.S. Geological Survey (USGS) er USAs geologiske undersøkelse, organisert som et forvaltningsorgan under Innenriksdepartementet.