Sykehuset Asker og Bærum

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Sykehuset Asker og Bærum

  Fra SNL

 • Blakstad sykehus

  Blakstad sykehus er et sykehus i Asker, og er fra 2009 en del av Vestre Viken HF. Det inngår i Bærum sykehus, som har ansvaret for pasientbehandling av psykiske lidelser og rus for alle innbyggere innen Vestre Viken HFs område.

 • Gerd Tinglum

  Gerd Tinglum er en norsk konseptkunstner som arbeider i ulike materialer, som maleri, tegning, video, fotografi, lyd og tekstil. Hun har også gjort flere stedsspesifikke verk. Siden 2014 har hun vært rektor ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen.Tinglum er en av pionerene i den norske konseptkunsten, og flere av hennes verk var med i utstillingen Stille revolt: Norsk prosess- og konseptkunst på 70- og 80-tallet ved Museet for samtidskunst (2016)..

  Fra wikipedia

 • Asker

  For tidligere Asker kommune, frem til 2020, se Asker (bygd).

 • Bærum sykehus

  Bærum sykehus er et sykehus som ligger på Dønski i Bærum kommune.

 • Drammen sykehus

  Drammen sykehus er et sykehus i Vestre Viken helseforetak.