teknologioptimisme

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om teknologioptimisme

    Fra SNL

  • doxa

    Doxa (noen ganger stavet «doksa») kommer fra et gammelgresk uttrykk som betyr mening, antagelse eller tro. Hos filosofer som Platon uttrykker det en subjektiv overbevisning basert på sanseerfaring, og står i motsetning til sikker viten (episteme). Den klassiske retorikken bygger ofte på doxa, altså det folk generelt tror på eller anser som sannsynlig, i stedet for å basere seg på harde fakta.

  • kunstig fotosyntese

    Kunstig fotosyntese er etterligninger av ulike delprosesser i naturlig fotosyntese. Hensikten er å fange og lagre solenergi i form av kjemisk energi i organiske molekyler, eller fotokatalytisk spalting av vann for å produsere protoner, elektroner, hydrogen og oksygen. Det overordnede målet er å erstatte energien som i dag kommer fra fossile karbonlagre (olje, gass og kull).

Mer om teknologioptimisme fra Vox Publicas arkiv