The Barents Observer

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om The Barents Observer

  Fra SNL

 • Barentssamarbeidet

  Barentssamarbeidet er et formalisert samarbeid mellom Russland, Finland, Sverige og Norge, der det overordnede målet er å sikre fred og stabilitet i Nordområdene. Også andre stater er involvert. .

  Fra wikipedia

 • Barentssekretariatet

  Barentssekretariatet er et interkommunalt selskap eid av Nordland og Troms og Finnmark fylkes­kommuner.

 • Runar Sjåstad

  Runar Sjåstad (født 28.

 • The Barents Observer

  The Barents Observer er en nettavis som publiserer nyheter fra Barentsregionen og Arktis, på engelsk, russisk og kinesisk.

Mer om The Barents Observer fra Vox Publicas arkiv