The Barents Observer

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om The Barents Observer

  Fra SNL

 • Barentssamarbeidet

  Barentssamarbeidet ble opprettet i 1993 som et formalisert samarbeid mellom Russland, Finland, Sverige og Norge, der det overordnede målet er å sikre fred og stabilitet i nordområdene. Også andre stater er involvert. Noen få dager etter at Russland invaderte Ukraina i februar 2022, ble Russland suspendert fra Barentssamarbeidet. I september 2023 trakk Russland seg fra samarbeidet.

  Fra wikipedia

 • Barentssekretariatet

  Barentssekretariatet er et interkommunalt selskap eid av Nordland og Troms og Finnmark fylkes­kommuner.

 • The Barents Observer

  The Barents Observer er en nettavis som publiserer nyheter fra Barentsregionen og Arktis, på engelsk, russisk og kinesisk.

 • Type 212CD

  Type 212 CD (for Common Design) er en undervannsbåtklasse utviklet av ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS), basert på 212A-klassen.I juli 2021 ble det bestilt seks ubåter av de tyske og norske marinene.

Mer om The Barents Observer fra Vox Publicas arkiv