Tim Berners-Lee

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Tim Berners-Lee

  Tim Berners-Lee er en britisk informatiker som regnes som opphavsmann til World Wide Web, systemet som ligger til grunn for den moderne bruk av Internett. Berners-Lee er grunnlegger og direktør for konsortiet World Wide Web Consortium (W3C), som regulerer noen av de viktigste standardene på nettet.

 • Den semantiske veven

  Den semantiske veven er en del av internett med koplede datasett som er lesbare for datamaskiner, ofte omtalt som en verdensvev av data. Datasettene, som er organiserte samlinger av data, består av enkle påstander som er forståelige for maskiner. Den semantiske veven består ikke bare av datasett, men også av lenker mellom disse datasettene, slik at man får en samling koplede datasett.Koplede datasett handler ofte om å gjøre åpne data tilgjengelige for datamaskiner på en standardisert måte.

  Fra wikipedia

 • 1990-årene

  Tim Berners Lee lager sin første webside i 1991, og med det ble weben født.

 • Tim Berners-Lee

  Timothy John Berners-Lee (født 8.

 • Uniform Resource Locator

  En uniform ressurslokator (URL, engelsk: «Uniform Resource Locator») er en subtype av URI hvor man identifiserer og navngir en ressurs ved hjelp av lokaliseringinformasjon eller ressursens adresse.

Mer om Tim Berners-Lee fra Vox Publicas arkiv