Troverdighet

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • avskrekking

  Avskrekking er et begrep innenfor militær strategi som handler om å ha en troverdig evne til å gjengjelde et angrep med så stor kraft at omkostningene ved å angripe, sett med angriperens øyne, ikke står i forhold til gevinsten. Målet er å få angriperen til å avstå fra angrepet. .

 • terskelforsvar

  Terskelforsvar, betegnelse brukt i norsk forsvarspolitikk og -planlegging om funksjonen til, karakteren på og effekten av det militære forsvaret. Stortinget har fastsatt Forsvarets hovedoppgave nummer én som å ”utgjøre en krigsforebyggende terskel med basis i NATO-medlemskapet”. Dette innebærer at militærmaktens primære funksjon er å utgjøre en avskrekkende terskel som skal forhindre angrep på Norge og krig på norsk territorium.

  Fra wikipedia

 • Kina

  Kina (forenklet kinesisk: 中国; pinyin: Zhōngguó; bokstavelig talt «Midtens rike»), offisielt Folkerepublikken Kina (hànzì:中华人民共和国 , pīnyīn: Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó), er det største landet i Øst-Asia og verdens mest folkerike land.

 • Troverdig benektelse

  En troverdig benektelse (engelsk: Plausible deniability) er et konsept eller doktrine som beslutningstakere (vanligvis tjenestemenn i en formell eller uformell kommandokjede) bruker for å benekte kjennskap til eller ansvar for eventuelle kritikkverdige handlinger begått av andre i et organisatorisk hierarki på grunn av mangel på bevis som kan bekrefte deres deltakelse, selv om de var personlig involvert i, eller i det minste bevisst uvitende av slike handlinger.

 • Wikipedia

  Denne artikkelen nevner Wikimedia eller et av Wikimedias prosjekter.