Troverdighet

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: NTNU Vitenskapsmuseet

  Armring

  Fra SNL

 • avskrekking

  Avskrekking er i militær strategi en betegnelse på en troverdig evne til å gjengjelde et angrep med så stor kraft at omkostningene ved å angripe, sett med angriperens øyne, åpenbart ikke står i forhold til gevinsten, slik at han velger å avstå fra angrepet. .

 • terskelforsvar

  Terskelforsvar, betegnelse brukt i norsk forsvarspolitikk og -planlegging om funksjonen til, karakteren på og effekten av det militære forsvaret. Stortinget har fastsatt Forsvarets hovedoppgave nummer én som å ”utgjøre en krigsforebyggende terskel med basis i NATO-medlemskapet”. Dette innebærer at militærmaktens primære funksjon er å utgjøre en avskrekkende terskel som skal forhindre angrep på Norge og krig på norsk territorium.