Troverdighet

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • avskrekking

  Avskrekking er et begrep innenfor militær strategi som handler om å ha en troverdig evne til å gjengjelde et angrep med så stor kraft at omkostningene ved å angripe, sett med angriperens øyne, ikke står i forhold til gevinsten. Målet er å få angriperen til å avstå fra angrepet. .

 • terskelforsvar

  Terskelforsvar er en betegnelse som blir brukt i norsk forsvarspolitikk og forsvarsplanlegging om funksjonen til, karakteren på og effekten av det militære forsvaret.Stortinget har fastsatt Forsvarets hovedoppgave nummer én som å «utgjøre en krigsforebyggende terskel med basis i NATO-medlemskapet». Dette innebærer at militærmaktens primære funksjon er å utgjøre en avskrekkende terskel som skal forhindre angrep på Norge og krig på norsk territorium.

  Fra wikipedia

 • Gjermund Cappelen

  Gjermund Erik Cappelen, opprinnelig navn Gjermund Maack Thorud, (født 10.

 • Kina

  Kina, offisielt Folkerepublikken Kina, er det største landet i Øst-Asia og verdens mest folkerike land.

 • Vidkun Quisling

  Vidkun Abraham Lauritz Jonssøn Quisling (uttales IPA: /ˈkʋɪʃlɪŋ/; født 18.