Trusler

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Virksomme Ord

 • Trusler og utfordringer, sikkerhet og forsvar

  Deres Majestet, mine damer og herrer! Vi har nettopp rundet et årsskifte, og for mange av oss er det tiden for å gjøre opp status - både med oss selv og forholdet til våre omgivelser. Et tilbakevendende spørsmål i en slik selvransakelse er om vi har tatt fornuftige forholdsregler for å beskytte hus og hjem.

 • Trusler og sårbarhet

  I dag legges den første åpne samordnede risiko- og trusselvurderingen fram. Med bidrag fra PST, E-tjenesten og NSM presenterer PST for første gang et samordnet bilde av de forskjellige truslene som kan ramme det norske samfunnet.

  Fra SNL

 • vold

  Vold er fysiske eller psykiske overgrep for å tvinge gjennom sin vilje, eller for å få utløp for aggresjon. Justisdepartementet definerer vold som et uttrykk for grove krenkelser av grunnleggende menneskerettigheter som det er en offentlig oppgave å bekjempe. .

 • svarte svaner

  Svarte svaner er innen risikostyring en betegnelse for ukjente trusler. Disse kan deles i flere kategorie, blant annet: ukjente trusler som ikke er kjent fra fortiden (såkalt «ukjente ukjente»); trusler som er kjente for noen, men som er ukjente for dem som gjennomfører risikoanalysen; og trusler som blir neglisjert i risikoanalysen, fordi sannsynligheten er veldig lav.

  Fra wikipedia

 • Arfan Bhatti

  Arfan Qadeer Bhatti (født 9.

 • Norge

  Norge, offisielt Kongeriket Norge, er et nordisk, europeisk land og en selvstendig stat vest på Den skandinaviske halvøy.

 • Trussel

  En trussel beskriver en verbal, strategisk eller positurisk (kroppsspråk) aggressiv handling som søker å tvinge ett eller flere andre individer til enten å utføre eller ikke å utføre bestemte handlinger, under lovnad om at noe alvorlig eller verre kan eller vil skje (som oftest en voldelig handling som vil gå ut over den som mottar trusselen).