Trusler

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • vold

  Vold er fysiske eller psykiske overgrep for å tvinge gjennom sin vilje, eller for å få utløp for aggresjon. Justisdepartementet definerer vold som et uttrykk for grove krenkelser av grunnleggende menneskerettigheter som det er en offentlig oppgave å bekjempe..

 • datasikkerhet

  Datasikkerhet er en samlebetegnelse for metoder, tjenester og verktøy som sikrer at digital informasjon og digitale systemer ikke uten eiernes ønske eller forutgående handling, blir utilgjengelig, går tapt, blir lest eller endret.Datasikkerhet omhandler både sikring mot hendelser som skyldes ondsinnede handlinger, og sikring mot hendelser som skyldes systemfeil og brukerfeil.

  Fra wikipedia

 • Bertheussen-saken

  Bertheussen-saken var en norsk straffesak mot Laila Anita Bertheussen (født 1965) i 2020 og 2021 som gjaldt anonyme trusler mot medlemmer av den norske regjeringen og indirekte angrep på de høyeste statsorganene i Norge.

 • Norge

  Norge, offisielt Kongeriket Norge, er et nordisk, europeisk land og en selvstendig stat vest på Den skandinaviske halvøy.

 • Trussel

  En trussel beskriver en verbal, strategisk eller positurisk (kroppsspråk) aggressiv handling som søker å tvinge ett eller flere andre individer til enten å utføre eller ikke å utføre bestemte handlinger, under lovnad om at noe alvorlig eller verre kan eller vil skje (som oftest en voldelig handling som vil gå ut over den som mottar trusselen).