Trusler

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS

  Dagbladet

 • Bilde: Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS

  Dagbladet

 • Bilde: Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS

  Dagbladet

 • Bilde: Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS

  Dagbladet

  Fra SNL

 • vold

  Vold, fysisk eller psykisk overgrep for å tvinge gjennom sin vilje, eller for å få utløp for aggresjon. Justisdepartementet definerer vold som et uttrykk for grove krenkelser av grunnleggende menneskerettigheter som det er en offentlig oppgave å bekjempe..

 • Sorte svaner

  Et populært tema i tilknytning til risikoanalyse og -styring er såkalte "sorte svaner". Dette er et begrep som først ble beskrevet av N. Taleb i 2007, den som har fokusert på begrepet i Norge i tilknytning til risikoanalyser er Professor Terje Aven, UiS se artikkel fra 2012.Professor Aven definerer 3 kategorier av sorte svaner:ukjente trusler som ikke er kjent fra fortiden (såkalt "ukjente ukjente")trusler som er kjente for noen, men som er ukjente for de som gjennomfører risikoanalysentrusler som blir neglisjert i risikoanalysen, fordi sannsynligheten er veldig lav.Andre har tatt til orde for av begrepet bør reserveres for kun de fullstendig ukjente trusler.Sorte svaner som begrep knyttes til fokus på å knytte risikobegrepet opp mot usikkerhet om fremtidige konsekvenser av en aktivitet eller et system.

  Fra wikipedia

 • Mia Landsem

  Mia Sofie Landsem (født 9.

 • Norge

  Kongeriket Norge (nynorsk: Kongeriket Noreg, nordsamisk: Norgga gonagasriika) er et nordisk, europeisk land og en selvstendig stat vest på Den skandinaviske halvøy.

 • Trussel

  En trussel beskriver en verbal, strategisk eller positurisk (kroppsspråk) aggressiv handling som søker å tvinge ett eller flere andre individer til enten å utføre eller ikke å utføre bestemte handlinger, under lovnad om at noe alvorlig eller verre kan eller vil skje (som oftest en voldelig handling som vil gå ut over den som mottar trusselen).