uttrykk

Norrøne uttrykk og noen kortfatta forklaringer til disse. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om uttrykk

  Fra SNL

 • genuttrykk

  Genuttrykk er når informasjonen som ligger i genene kommer til uttrykk i cellen, det vil si at de produktene genene er oppskrifter for blir produsert og gjør sine oppgaver i cellen. Sagt på en annen måte: Genuttrykk er at cellen sørger for at oppskriftene som ligger i DNA-et blir fulgt og cellen får bestemte egenskaper som form og funksjon. Resultatet av genuttrykk er for eksempel at en muskelcelle har det den trenger for å trekke seg sammen.

 • uttrykk

  Uttrykk er ord eller gruppe av ord med samlet betydning; en språklig formulering. Eksempler: et engelsk uttrykk et mildt uttrykk bruke grove uttrykk «miste mål og mæle» er et fast uttrykk Uttrykk kan også bety det å vise seg, det å tre fram, å ta form eller et ansiktsuttrykk. Eksempler: «hun lot sine følelser komme til uttrykk», «han gav uttrykk for sin bitterhet», «han svarte med et beklagende uttrykk».

  Fra wikipedia

 • Maritime uttrykk

  Maritime uttrykk er ord og vendinger med tilknytning til havet og sjøfart.

 • Norrøne uttrykk

  Norrøne uttrykk og noen kortfatta forklaringer til disse.

 • Pionér (uttrykk)

  Andre betydninger: Pioner Pionér (fra fransk: «nybygger», av pion, «fotsoldat») er et begrep som på norsk først og fremst brukes om en person, en gruppe eller et selskap som har vært nyskapende, banebrytende og først ute på et bestemt område.