Utvikling

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Virksomme Ord

 • Eit heilskapleg perspektiv på ei berekraftig utvikling

  Dykkar Majestet, Høgvyrde Kronprinspar, Prisvinnar, Eksellensar, Mine damer og herrar, "Den Norske Nobelkomite har bestemt at Nobels fredspris for 2004 skal tildelast Wangari Maathai for hennar innsats for ei berekraftig utvikling, demokrati og fred. Fred på jorda avheng av at vi maktar å tryggja livsmiljøet.

 • Den politiske utvikling

  Utviklingen i Polen fyller oss alle med dyp bekymring. Vi er vitne til en undertrykkelse hvis omfang og hardhet er enda verre enn vi efter de første meldinger måtte være forberedt på.

 • Fra bistand til utvikling

  Jeg vil starte med det kanskje beste politiske slagordet som noen gang er laget. Det er Nike's "Just do it".

  Fra SNL

 • utvikling

  Utvikling er en samlebetegnelse for en rekke ulike samfunnsendringer som antas å bidra til bedre sosiale og økonomiske forhold i utviklingsland, med særlig vekt på avskaffelse av fattigdom. Ordet «utvikling» kan også vise til andre begreper: for utvikling i biologisk forstand, se evolusjon. for menneskelig utvikling, se utviklingspsykologi. Utviklingsbegrepet har vært sentralt i vestlig utviklingssamarbeid helt siden de første årene etter andre verdenskrig, opprinnelig etablert for at de «utviklede» skulle bistå de «underutviklede» landene til å oppnå «utvikling».

 • bærekraftig utvikling

  Bærekraftig utvikling er en utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine behov. Et eksempel på en ikke bærekraftig utvikling kan være at man fisker så mye at fiskebestanden man fisker etter dør ut. Dette vil ødelegge muligheten for de som kommet etter oss til å skaffe seg mat ved å fiske.

  Fra wikipedia

 • Bærekraftig utvikling

  Bærekraftig utvikling er en samfunnsutvikling som imøtekommer dagens forbruksbehov uten å forringe mulighetene for kommende generasjoner til å få dekket sine.

 • Human Development Index

  Dette er en artikkel om selve indeksen.

 • Utvikling

  Utvikling kan ha flere forskjellige betydninger: