Vaksine

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • RNA-vaksine

  RNA-vaksine er RNA som sprøytes inn under huden, inn i muskulaturen eller inhaleres for å stimulere til en immunrespons. Immunresponsen er rettet mot protein som dannes etter oppskrift fra RNA-molekylet, ikke mot RNA i seg selv. RNA er virusets arvestoff (se virusgenetikk). Teknologien bak RNA-vaksiner er relativt ny. Første gang en RNA-vaksine ble godkjent var til bruk mot koronaviruset SARS-CoV-2.

 • koronavaksiner

  Samtidig som koronapandemien etablerte seg tidlig i 2020, startet en rekke bioteknologiselskap, universiteter og institutter utvikling av vaksiner mot koronaviruset (SARS-CoV-2) som gir sykdommen covid-19. Under pandemien ble sykdommen bare omtalt som korona. Etter uvanlig hurtige utviklings- og verifiseringsprosesser fikk fem forskjellige koronavaksiner såkalt «hastegodkjenning» i mange land allerede i desember 2020 og i begynnelsen av 2021.

  Fra wikipedia

 • Covid-19-vaksiner

  Koronavaksiner er vaksiner mot SARS-CoV-2, koronaviruset som forårsaker sykdommen covid-19.

 • Livmorhalskreft

  Livmorhalskreft, cervixcancer, er den tredje hyppigste kreftform hos kvinner i aldersgruppen 15-54 år, og den nest hyppigste kreftform hos kvinner under 35 år.

 • Vaksine

  Vaksine (av latin vacca; «ku», vaccinia; «kukopper») er svake eller døde smittestoffer eller toksiner som tilføres kroppen for å gjøre den immun mot sykdommen det aktuelle smittestoffet bærer med seg.