Vaksine

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Norsk Teknisk Museum

  DUKORAL

 • Bilde: Akershusbasen

  Svineinfluensa

 • Bilde: Akershusbasen

  Svineinfluensa

 • Bilde: Akershusbasen

  Svineinfluensa

  Fra SNL

 • Albert Calmette

  Albert Calmette var en fransk lege og bakteriolog, særlig kjent for sin deltakelse i framstillingen av BCG-vaksinen, som er en vaksine mot tuberkulose. I 1890-årene oppfant han et serum mot slangegift (Calmettes serum). Det første tiåret av 1900-tallet utviklet han sammen med sin kollega Camille Guérin en vaksine mot tuberkulose, som fikk navn BCG etter Calmette og Guérin.

 • bioteknologi

  Bioteknologi er en samlebetegnelse på teknologi som bruker mikroorganismer, celler fra planter eller dyr, eller deler av disse til å fremstille eller endre produkter, forbedre planter og dyr, eller utvikle mikroorganismer for spesifikke anvendelser.Bioteknologi har stor betydning for utviklingen for en rekke områder som medisin, landbruk, havbruk, industri og miljøvern.

  Fra wikipedia

 • BCG-vaksine

  BCG-vaksine er en suspensjon av Bacille Calmette Guérin, som er en svekket versjon av bakterien Mycobacterium bovis, som igjen er en slektning av Mycobacterium tuberculosis, bedre kjent som tuberkulose-bakterien eller tuberkelbakterien.

 • MMR-vaksine

  MMR-vaksinen er en immuniserende vaksine mot kusma, meslinger og røde hunder.

 • Vaksine

  Vaksine (av latin vacca; «ku», vaccinia; «kukopper») er svake eller døde smittestoffer eller toksiner som tilføres kroppen for å gjøre den immun mot sykdommen det aktuelle smittestoffet bærer med seg.