Vaksine

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • vaksinemotstand

  Vaksinemotstand er å motarbeide bruken av vaksiner. Frykt for reelle eller hypotetiske bivirkninger er en viktig årsak til slik skepsis, men motstanden kan også være knyttet til livssyn og religion, til generell uvilje mot myndigheter – ofte kombinert med konspirasjonsteorier – eller til mangelfull vitenskapelig forståelse. Motstand mot vaksinering har eksistert helt siden den første vaksinen ble utviklet sist på 1700-tallet.

 • reisevaksiner

  Reisevaksiner er vaksiner mot spesifikke sykdommer som gis i forbindelse med reiser til utsatte områder. Alle bør ha gyldige vaksiner som inngår i barnevaksinasjonsprogrammet. Noen vaksiner gir full beskyttelse i en begrenset periode og kan trenge å oppdateres. Dette gjelder blant annet vaksiner mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio. I noen tilfeller kan det være usikkert om man har fått to doser meslingevaksine, og da vil man trenge en ny dose MMR-vaksine.

  Fra wikipedia

 • BCG-vaksine

  BCG-vaksine er en suspensjon av Bacille Calmette Guérin, som er en svekket versjon av bakterien Mycobacterium bovis, som igjen er en slektning av Mycobacterium tuberculosis, bedre kjent som tuberkulose-bakterien eller tuberkelbakterien.

 • MMR-vaksine

  MMR-vaksinen er en immuniserende vaksine mot kusma, meslinger og røde hunder.

 • Vaksine

  Vaksine (av latin vacca; «ku», vaccinia; «kukopper») er svake eller døde smittestoffer eller toksiner som tilføres kroppen for å gjøre den immun mot sykdommen det aktuelle smittestoffet bærer med seg.