Vaksine

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • vaksine

  Vaksine er et preparat som brukes til å stimulere immunapparatet slik at den som vaksineres, blir immun uten å gjennomgå sykdom. Det aktive virkestoffet i vaksinen kan være hele eller deler av inaktiverte mikroorganismer, levende, svekkede mikroorganismer, avgiftede giftstoffer (toksoider) fra bakterier, eller genteknologisk fremstilte mikrobe-bestanddeler uten sykdomsfremkallende egenskaper.De aller fleste vaksiner inneholder i tillegg til komponenter fra mikroorganismer et adjuvans.

 • RNA-vaksine

  RNA-vaksine er RNA som sprøytes inn under huden, inn i muskulaturen eller inhaleres for å stimulere til en immunrespons. Immunresponsen er rettet mot protein som dannes etter oppskrift fra RNA-molekylet, ikke mot RNA i seg selv. RNA er virusets arvestoff (se virusgenetikk). Teknologien bak RNA-vaksiner er relativt ny. Første gang en RNA-vaksine ble godkjent var til bruk mot koronaviruset SARS-CoV-2.

  Fra wikipedia

 • BCG-vaksine

  BCG-vaksine er en suspensjon av Bacille Calmette Guérin, som er en svekket versjon av bakterien Mycobacterium bovis, som igjen er en slektning av Mycobacterium tuberculosis, bedre kjent som tuberkulose-bakterien eller tuberkelbakterien.

 • Covid-19-vaksiner

  Koronavaksiner er vaksiner mot SARS-CoV-2, koronaviruset som forårsaker sykdommen covid-19.

 • Vaksine

  Vaksine (av latin vacca; «ku», vaccinia; «kukopper») er svake eller døde smittestoffer eller toksiner som tilføres kroppen for å gjøre den immun mot sykdommen det aktuelle smittestoffet bærer med seg.