visuell kultur

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om visuell kultur

  Fra SNL

 • Øyvind Vågnes

  Øyvind Vågnes, norsk forfattar, forskar og tidsskriftsredaktør. Han fekk Nynorsk Litteraturpris for den andre boka si, Ekko (2005)..

 • stereoskop

  Stereoskop er et apparat til å gi relieff og dybde ved betraktning av et stereoskopisk fotografi. Med et stereoskopkamera tar man samtidig to bilder av det samme objekt, men fra to punkter som er atskilt ved øyeavstanden, rundt syv centimeter. De to bildene gjengir da det som høyre og venstre øye ser hver for seg. Bildene betraktes i et stereoskop, som er slik innrettet at hvert øye bare ser det tilsvarende bilde.

  Fra wikipedia

 • Ekfrase (tidsskrift)

  Ekfrase: Nordisk Tidsskrift for Visuell Kultur er et vitenskapelig tidsskrift for studier av visuell kultur og estetiske uttrykk i Norden.

 • Kultur- og likestillingsdepartementet

  Kultur- og likestillingsdepartementet (forkortet KUD) er et norsk departement for norsk kulturpolitikk.

 • Siri Meyer

  Siri Meyer (født 1952) er en norsk kunsthistoriker som har forsket på områder som blant annet visuell kommunika­sjon og kunstteori.