visuell kultur

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om visuell kultur

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Romsdalsmuseet

  Biletskjerar Anthon Røvik

 • Bilde: Fortidsminneforeininga avdeling Sunnmøre

  Godt vern-prisen på Sunnmøre

 • Bilde: IKA Møre og Romsdal

  Kunstneren Ove Enehaug 1953-1989

  Fra SNL

 • Øyvind Vågnes

  Øyvind Vågnes, norsk forfattar, forskar og tidsskriftsredaktør, som fekk Nynorsk Litteraturpris for andreboka si, Ekko (2005)..

 • rasisme

  Rasisme, tradisjonelt forstått som en oppfatning eller sett av holdninger som tar utgangspunkt i at mennesker kan deles inn i distinkte «raser», og at disse kan rangeres etter deres verdi. Denne formen for rasisme kalles gjerne for klassisk, vitenskapelig eller biologisk rasisme.Denne formen for rasisme er mindre utbredt i dag. Til tross for at det er påvist biologiske forskjeller mellom mennesker som har bodd separert i lengre tider, opererer man ikke med et skille mellom ulike menneskeraser innen moderne genetikk.Man har heller ikke kunnet påvise arvelige psykiske forskjeller eller systematiske ulikheter i kognitive egenskaper (som intelligens) mellom menneskegrupper.

  Fra wikipedia

 • De mange intelligenser

  ¨ De mange intelligenser, (ofte forkortet til DMI eller MI) ble opprinnelig introdusert som en læringsteori av den amerikanske psykolog Howard Gardner.

 • Ekfrase (tidsskrift)

  Ekfrase: Nordisk Tidsskrift for Visuell Kultur er et vitenskapelig tidsskrift for studier av visuell kultur og estetiske uttrykk i Norden.

 • Maja Dunfjeld

  Maja Hilma Dunfjeld (født 20.