Vitskap

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • vitenskap

  Vitenskap, systematisk, metodisk og kritisk undersøkelse, studium eller forskning. For eksempel sier vi at noe er vitenskap hvis det følger visse kriterier for god forskning.Vitenskap kan også betegne et fagområde som er gjenstand for slik undersøkelse eller forskning. For eksempel omtaler vi fagområdet som studerer naturen på en vitenskapelig måte for naturvitenskap.Vitenskapen stiller krav om fyllestgjørende bevis for eller begrunnelse av de påstander som fremsettes.

 • Ivar Aasen

  Ivar Andreas Aasen var ein norsk språkforskar og diktar. Han samla inn og systematiserte dialektar og skapte det han kalla landsmålet, og la såleis grunnlaget for det moderne nynorske skriftspråket. Han har blitt karakterisert som ein av dei største norske språkforskarane, og er grunnleggjaren av norsk dialektologi. Skriftspråket i Noreg var lenge dansk, men på 1830-talet starta ein debatt om behovet for eit eige norsk skriftspråk, som del av den norske nasjonsbygginga og draumen om sjølvstende.

  Fra wikipedia

 • Brynjulf Alver

  Brynjulf Alver (født 28.

 • Den franske revolusjon

  Den franske revolusjon (fransk Révolution française, 1789–1799), tidvis også framhevet som «Den store revolusjonen» (La Grande Révolution), var en periode med radikale sosiale, politiske og økonomiske omveltninger i Frankrike som fikk ringvirkninger for hele Europa.

 • Kognisjonsvitenskap

  Kognisjonsvitenskap eller kognitiv vitenskap er et bredt og tverrfaglig felt som vanligvis er definert som det vitenskapelige studiet av sinnet eller av intelligensen.