Wilhelm F.K. Christie

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Wilhelm F.K. Christie

  Fra Virksomme Ord

 • Jøder og Jesuiter udelukkede fra Adgang til Riget

  I en liden Stat, hvor der ikkun er taalt en eneste, nemlig den evangelisk Lutherske Religion, hvor der ikke er store Stæder, som kunne ventes at trække Fremmede i Mængde til sig, og hvor Indbyggerne ere fyrige og have en levende Phantasie, bør frie Religionsudøvelse, efter min Formening, ikkun tilstedes de christelige Religions-Secter. For Staten kan ikke ventes noget betydeligt Gode derved, at ubehindret offentlig Gudsdyrkelse tilstaaes alle andre Religions-Secter;

 • Tvillingrigets fælles Konge

  Eden er aflagt; et helligt, uopløseligt Baand er knyttet mellem Norge og Sverige. Begge disse Riger staae nu ved Siden af hinanden, hvert støttende sig paa sin særskilte Grundlov, hvis nøiagtige Overholdelse vil sikre deres Uafhængighed.

 • Alle Folkets oprindelige Rettigheder

  Qvæstionen, om Eidsvoldsgarantien skal holdes eller ikke? er nu omsider kommen under Ventilation i det samlede Storthing. Dette vigtige Spørgsmaal, hvis Afgjørelse har større eller mindre middelbar eller umiddelbar Indflydelse paa Nationens Ære og Credit, paa offentlige Indretningers og Stiftelsers Vedligeholdelse og paa de fleste Borgeres Vel eller Vee, fortjener vistnok den allernøiagtigste Prøvelse.

  Fra wikipedia

 • Nasjonal Samling Hedmark og Oppland

  Nasjonal Samling Hedmark og Oppland, var en av fylkesorganisasjonene (F.O.4) til Nasjonal Samling (NS), Quislings nasjonalistiske fascistparti før og under okkupasjonen.

 • Nerheimsteinen

  Nerheimsteinen er en runestein fra Ølen, Vindafjord kommune, Rogaland.

 • Wilhelm Frimann Koren Christie

  For NS-politikeren, se Wilhelm Frimann Koren Christie (1885-1956)Wilhelm Frimann Koren Christie (født 7.