William Safire

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om William Safire

  Fra SNL

 • elektrisitet

  Elektrisitet er fysiske fenomener som er knyttet til negativt eller positivt ladede partikler i ro eller i bevegelse.  I dagligtale brukes av og til ordet elektrisitet når det egentlig er snakk om elektrisk strøm (ladninger i bevegelse), for eksempel i setninger som «denne maskinen drives av elektrisitet». Læren om elektrisitet i ro, statisk elektrisitet, kalles elektrostatikk, mens læren om elektrisitet i bevegelse, elektrisk strøm, kalles elektrodynamikk.

  Fra wikipedia

 • Retronym

  Et retronym er en neologisme laget for en gjenstand eller et fenomen som det allerede finnes et ord for, men hvor det eksisterende ordet har en ny betydning eller ikke lenger er entydig.

 • Spiro Agnew

  Spiro Theodore Agnew (født Spiro Anagnostopoulos 9.

 • William Safire

  William Lewis Safire (født 17.