William Safire

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om William Safire

    Fra SNL

  • elektrisitet

    Elektrisitet er fysiske fenomener som er knyttet til negativt eller positivt ladede partikler i ro eller i bevegelse.I dagligtale brukes av og til ordet elektrisitet når det egentlig er snakk om elektrisk strøm (ladninger i bevegelse), for eksempel i setninger som «denne maskinen drives av elektrisitet».Læren om elektrisitet i ro, statisk elektrisitet, kalles elektrostatikk, mens læren om elektrisitet i bevegelse, elektrisk strøm, kalles elektrodynamikk..

  • Jon Ewo

    Jon Ewo er en av Norges mest produktive barne- og ungdomsbokforfattere. Han har utgitt mer enn hundre bøker i flere ulike sjangre og for ulike aldersgrupper. Han har også skrevet for voksne. Ewo er oversatt til ni språk og har vunnet både norske og internasjonale priser for bøkene sine. .