William Safire

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om William Safire

  Fra SNL

 • elektrisitet

  Elektrisitet er fysiske fenomener som er knyttet til negativt eller positivt ladede partikler i ro eller i bevegelse. I dagligtale brukes av og til ordet elektrisitet når det egentlig er snakk om elektrisk strøm (ladninger i bevegelse), for eksempel i setninger som «denne maskinen drives av elektrisitet».Læren om elektrisitet i ro, statisk elektrisitet, kalles elektrostatikk, mens læren om elektrisitet i bevegelse, elektrisk strøm, kalles elektrodynamikk..

  Fra wikipedia

 • Amerikansk konservatisme

  Den tradisjonelle amerikanske konservatismen er forskjellig fra den tradisjonelle europeiske konservatismen.

 • Spiro Agnew

  Spiro Theodore Agnew (født Spiro Anagnostopoulos 9.

 • William Safire

  William Lewis Safire (født 17.