Yochai Benkler

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Yochai Benkler

    Fra wikipedia

  • Lawrence Lessig

    Lawrence Lessig (født 3.

  • Nettdugnad

    Satellitten har ført til at man faktisk kan hevde at den globale landsbyen er blitt en verdensomspennende scene der alle på kloden opptrer samtidig som aktører.