Ytringsfrihet i kommunen

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Norsk Litteraturfestival

  Norsk Litteraturfestival – Sigrid Undset-dagene på Lillehammer, er Nordens største litteraturfestival. Festivalen arrangeres årlig i slutten av mai. Festivalen er en sentral møteplass i litteratur-Norge. I de senere årene har festivalen fått et internasjonalt tilsnitt. Som medlem av The UNESCO Creative Cities Network (UCCN) har festivalen siden 2017 hatt status som UNESCO-litteraturby.

 • Ossietzkyprisen

  Ossietzkyprisen er organisasjonen Norsk PENs pris for fremragende innsats for ytringsfriheten. Prisen har navn etter den tyske fredsarbeideren og journalisten Carl von Ossietzky. Ossietzkyprisen deles ut årlig til en person eller institusjon som over noe tid, eller i forbindelse med en spesiell sak eller hendelse, har gjort en særlig innsats for ytringsfriheten.

  Fra wikipedia

 • Italia

  Italia, offisielt Den italienske republikk (italiensk: Repubblica italiana) er et land i middelhavsregionen i det sørlige Europa.

 • Norges Grunnlov § 100

  § 100 i Norges Grunnlov sikrer at alle har rett til ytringsfrihet og rett til tilgang til offentlig informasjon.

 • Ytringsfrihet

  Ytringsfrihet omhandler retten til å ytre seg og til å gi eller motta opplysninger (informasjonsfrihet), uansett hva slags medium man benytter, og uten innblanding fra myndighetene.