Ytringsfrihet i kommunen

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Norsk Litteraturfestival

  Norsk Litteraturfestival er Nordens største litteraturfestival og arrangeres på Lillehammer hvert år i slutten av mai. Festivalen er en sentral møteplass i Litteratur-Norge. I de senere årene har festivalen fått et internasjonalt tilsnitt. Festivalen er medlem av The UNESCO Creative Cities Network (UCCN). Lillehammer har siden 2017 hatt status som UNESCO-litteraturby.

 • Ossietzkyprisen

  Ossietzkyprisen er organisasjonen Norsk PENs pris for fremragende innsats for ytringsfriheten. Prisen har navn etter den tyske fredsarbeideren og journalisten Carl von Ossietzky (1889–1938), som i mellomkrigsårene sterkt advarte mot framveksten av nazismen i Tyskland. Ossietzkyprisen deles ut årlig, som regel på Fengslede forfatteres dag, 15. november.

  Fra wikipedia

 • Norges Grunnlov § 100

  § 100 i Norges Grunnlov sikrer at alle har rett til ytringsfrihet og rett til tilgang til offentlig informasjon.

 • Sumaya Jirde Ali

  Sumaya Jirde Ali (født 1997) er en norsk-somalisk debattant, poet, forfatter og feminist.

 • Ytringsfrihet

  Ytringsfrihet omhandler retten til å ytre seg og til å gi eller motta opplysninger (informasjonsfrihet), uansett hva slags medium man benytter, og uten innblanding fra myndighetene.