Ytringsfrihet i Norge

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra wikipedia

 • Anine Kierulf

  Ewa Anine Kierulf (født 1974) er en norsk jurist.

 • Maria Amelie

  Maria Amelie (egentlig Madina Khetagovna Salamova, født 1985) er en russiskfødt journalist som først ble kjent som forfatter av boka Ulovlig norsk (2010) om hverdagen som en person uten lovlig opphold i Norge.

 • Ytringsfrihet

  Ytringsfrihet omhandler retten til å ytre seg og til å gi eller motta opplysninger (informasjonsfrihet), uansett hva slags medium man benytter, og uten innblanding fra myndighetene.