Antisemittisme

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • antisemittisme

  Ordet «antisemittisme» benyttes vanligvis som betegnelse for fiendtlige holdninger og handlinger rettet mot jøder fordi de er jøder. Begrepet ble popularisert i 1879 av den tyske journalisten og agitatoren Wilhelm Marr (1819–1904).Innenfor forskningen anvendes begrepet antisemittisme i dag på litt forskjellige måter. Enkelte forskere bruker betegnelsen inkluderende, det vil si om alle former for jødefiendtlighet fra antikken og frem til vår egen tid.Andre anvender begrepet mer spesifikt, om den moderne, raseideologiske jødefiendtligheten som vokste frem i det 19.

 • Den moderne antisemittismen

  Den moderne antisemittismen utviklet seg i Europa på andre halvdel av 1800-tallet. Hatet mot jødene endret seg fra å være basert på religiøse fordommer til også å inneholde påstander om at jødene var en egen rase, med spesielle og negative egenskaper. Antisemittismen tok mange former. Det ble utgitt jødefiendtlige bøker og skrifter, og dannet organisasjoner og politiske partier hvor en viktig sak var å bekjempe det de mente var jødenes negative påvirkning i samfunnet.

  Fra wikipedia

 • Antisemittisme

  Antisemittisme er fordommer mot, hat mot, eller diskriminering av jøder som en etnisk eller religiøs folkegruppe.

 • Antisemittisme i Ungarn

  Antisemittisme i Ungarn utviklet seg annerledes enn i andre østeuropeiske land.

 • Krystallnatten

  Krystallnatten eller novemberpogromen (tysk die Kristallnacht, die Reichskristallnacht eller die Pogromnacht) er betegnelsen på natten mellom 9.

Mer om Antisemittisme fra Vox Publicas arkiv