Antisemittisme

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • antisemittisme

  Antisemittisme er en betegnelse for fiendtlige holdninger og handlinger mot jøder, og har utgangspunkt i tanker om at jødene som gruppe bærer negative egenskaper. Begrepet ble popularisert i 1879 av den tyske journalisten og agitatoren Wilhelm Marr (1819–1904). Innenfor forskningen anvendes begrepet antisemittisme i dag på litt forskjellige måter.

 • Den moderne antisemittismen

  Den moderne antisemittismen utviklet seg i Europa på andre halvdel av 1800-tallet. Hatet mot jødene endret seg fra å være basert på religiøse fordommer til også å inneholde påstander om at jødene var en egen rase, med spesielle og negative egenskaper.Antisemittismen tok mange former. Det ble utgitt jødefiendtlige bøker og skrifter, og dannet organisasjoner og politiske partier hvor en viktig sak var å bekjempe det de mente var jødenes negative påvirkning i samfunnet.En viktig del av den moderne antisemittismen er konspirasjonsteorier om at jødene arbeider i det skjulte for å få verdensherredømme.

  Fra wikipedia

 • Antisemittisme

  Antisemittisme er fordommer mot, hat mot, eller diskriminering av jøder som en etnisk eller religiøs folkegruppe.

 • Antisemittisme i Ungarn

  Antisemittisme i Ungarn utviklet seg annerledes enn i andre østeuropeiske land.

 • Norsk Forening Mot Antisemittisme

  Norsk Forening Mot Antisemittisme (NFMA) er en norsk organisasjon hvis formål er å arbeide mot antisemittisme.

Mer om Antisemittisme fra Vox Publicas arkiv