Kontakt Vox Publica

Vi er svært inter­essert i tilbakemeldinger på artik­lene i Vox Pub­li­ca, tips og inn­spill til sak­er og forbedringer av nettma­gasinet. Husk at du kan bruke kom­men­tar­fel­tet i artik­ler hvis du ønsker å delta i debat­ten om sak­ene vi tar opp.

Du kan nå oss på føl­gende måter:

Tele­fon: 55 58 91 00 (sen­tral­bord Insti­tutt for infor­masjons- og medievitenskap)
Epost: voxpublica@voxpublica.no

Redaksjonen:

Ans­varlig redak­tør: Leif Ove Larsen
Epost: Leif.Larsen@infomedia.uib.no

Redak­tør: Ragn­hild Mølster
Epost: Ragnhild.Molster@uib.no

Redak­tør: Kris­tine Holmelid
Epost: Kristine.Holmelid@uib.no

Medredak­tør: Ane J. Tryggeseid
Epost: Ane.Tryggeseid@uib.no

Redak­sjon­s­medlem­mer:
Eirik Stavelin
Svei­n­ung Arnesen
Jens Kjeld­sen

Illus­tratør: Håvard Legreid
Epost: legreid@laserkrig.com

Webans­varlig: Håvar Skaugen
Epost: havar@skaugen.name

Bloggere:

Med­borg­er­pan­elet
Ans­varlig: Svei­n­ung Arnesen
Epost: Sveinung.Arnesen@uib.no

Offent­lighetens historie
Ans­varlig: Syn­nøve Skars­bø Lindtner
Epost: Synnove.Lindtner@uib.no

Poli­tisk PR
Ans­varlig: Mag­nus Hoem Iversen
Epost: Magnus.Iversen@uib.no

Retorikkbloggen
Ans­varlig: Jens Elmelund Kjeldsen
Epost: jens.kjeldsen@uib.no

Poli­tiske bilder
Ans­varlig: Jens Elmelund Kjeldsen
Epost: jens.kjeldsen@uib.no

Virk­somme ord
Ans­varlig: Anders Johansen
Epost: anders.johansen@uib.no

Beta Pub­li­ca
Ans­varlig: Håvard Legreid
Epost: legreid@laserkrig.com

Medi­eny­heter
Ans­varlig: medienorge
Epost: medienorge@infomedia.uib.no

Kri­tikkbloggen Peiling
Ans­varlig: Karl Atle Knapskog
Epost: Karl.Knapskog@uib.no