Kontakt Vox Publica

Vox Pub­li­ca blir for tiden ikke opp­datert og tar heller ikke imot nye artik­ler for pub­lis­er­ing. Nettsi­den er imi­dler­tid tilgjen­gelig og vi håper våre brukere fort­satt kan ha nytte og glede av rike arkivet.

Du kan nå oss på føl­gende måter:

Tele­fon: 55 58 91 00 (sen­tral­bord Insti­tutt for infor­masjons- og medievitenskap)
Epost: voxpublica@voxpublica.n

Redaksjonen:

Ans­varlig redak­tør: Leif Ove Larsen
Epost: Leif.Larsen@uib.no

Webans­varlig: Håvar Skaugen
Epost: havar@skaugen.name

Bloggere (ansvarlige tom. 2021):

Med­borg­er­pan­elet
Ans­varlig: Svei­n­ung Arnesen
Epost: Sveinung.Arnesen@uib.no

Offent­lighetens historie
Ans­varlig: Syn­nøve Skars­bø Lindtner
Epost: Synnove.Lindtner@uib.no

Poli­tisk PR
Ans­varlig: Mag­nus Hoem Iversen
Epost: Magnus.Iversen@uib.no

Retorikkbloggen
Ans­varlig: Jens Elmelund Kjeldsen
Epost: jens.kjeldsen@uib.no

Poli­tiske bilder
Ans­varlig: Jens Elmelund Kjeldsen
Epost: jens.kjeldsen@uib.no

Virk­somme ord
Ans­varlig: Anders Johansen
Epost: anders.johansen@uib.no

Beta Pub­li­ca
Ans­varlig: Håvard Legreid
Epost: legreid@laserkrig.com

Medi­eny­heter
Ans­varlig: medienorge
Epost: medienorge@infomedia.uib.no

Kri­tikkbloggen Peiling
Ans­varlig: Karl Atle Knapskog
Epost: Karl.Knapskog@uib.no