Collaborative filtering

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Collaborative filtering

    Fra wikipedia

  • Anbefalingssystemer

    Et anbefalingssystem (engelsk: recommender system) er en underkategori av et informasjonssystem som har i oppgave å forutse vurderingene kunder gir produkter eller innhold.

  • Netflix

    Netflix er en amerikansk tilbyder av medietjenester og har sitt hovedkontor i Los Gatos i California.