deepfakes

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra wikipedia

 • Desinformasjon

  Desinformasjon er falsk eller oppdiktet informasjon som spres med vilje for å lure mottakeren.

 • EU-forordningen om kunstig intelligens

  EU-forordningen om kunstig intelligens, også kalt KI-loven eller AI-loven, er en forordning om kunstig intelligens i EU. Forordningen ble foreslått av Europakommisjonen 21.

 • Falsk nyhet

  Falsk nyhet (engelsk: fake news) er et omstridt begrep som etter den opprinnelige definisjonen retter seg mot nyhetsliknende opplysninger med uriktig, mangelfullt eller villedende innhold eller med falsk avsender som noen med vilje lager og sprer gjennom ulike nyhetskanaler og sosiale medier.