Kautokeino-opprøret

Se også Kautokeino-opprøret (film). wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Kautokeino-opprøret

  Fra SNL

 • Kautokeino-opprøret

  Kautokeino-opprøret er betegnelsen på et religiøst-politisk opprør i Kautokeino (Guovdageaidnu) som fant sted i 1852. Opprøret var slutten på en konflikt som hadde pågått i flere år. På den ene siden stod en gruppe samer som deltok i den læstadianske vekkelsesbevegelsen og gjorde motstand mot brennevinshandelens makt og innflytelse. På den andre siden stod representanter for den ikke-samiske øvrigheta i Kautokeino: handelsmannen, presten og lensmannen.

 • Nils Stockfleth

  Nils Stockfleth var en norsk prest og misjonær blant samer. Stockfleth er kjent for at han oversatte religiøse skrifter og litteratur til nordsamisk. Etter først å ha arbeidet som prest fokuserte han fra 1839 på språkstudier, undervisning og oversettelsesarbeid til samisk og finsk..

  Fra wikipedia

 • Kautokeino

  Kautokeino (nordsamisk: Guovdageaidnu, kvensk og finsk: Koutokeino), er en kommune i Finnmark i Nord-Norge.

 • Kautokeino-opprøret

  Se også Kautokeino-opprøret (film).

 • Kautokeino-opprøret (film)

  Kautokeino-opprøret (nordsamisk: Guovdageainnu Stuimmit) er en norsk film fra 2008 i regi av Nils Gaup som er basert på Kautokeino-opprøret som fant sted i 1852.