Kautokeino-opprøret

Se også Kautokeino-opprøret (film). wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Kautokeino-opprøret

  Fra SNL

 • Kautokeino-opprøret

  Kautokeino-opprøret er betegnelsen på et religiøst-politisk opprør i Kautokeino (Guovdageaidnu) som fant sted i 1852. Opprøret var slutten på en konflikt som hadde pågått i flere år. På den ene siden stod en gruppe samer som deltok i den læstadianske vekkelsesbevegelsen og gjorde motstand mot brennevinshandelens makt og innflytelse. På den andre siden stod representanter for den ikke-samiske øvrigheta i Kautokeino: handelsmannen, presten og lensmannen.

 • Aslak Hætta

  Aslak Hætta var en norsk samisk opprører og reindriftssame, mest kjent som en av lederne for Kautokeino-opprøret i 1852.Hætta var en av mange som ble grepet av den læstadianske vekkelsen i slutten av 1840-årene. I 1852 ble han arrestert for å ha forstyrret gudstjenesten og dømt til en mindre fengselsstraff samt betydelige saksomkostninger.I forbindelse med inndrivelse av saksomkostningene og arrestasjonen av Ellen Skum, Hættas svigerinne, ble det en opphisset stemning.

  Fra wikipedia

 • Kautokeino

  Kautokeino (på nordsamisk: Guovdageaidnu) er en kommune i Finnmark i Nord-Norge.

 • Kautokeino-opprøret

  Se også Kautokeino-opprøret (film).

 • Kautokeino-opprøret (film)

  Kautokeino-opprøret (nordsamisk: Guovdageainnu Stuimmit) er en norsk film fra 2008 i regi av Nils Gaup som er basert på Kautokeino-opprøret som fant sted i 1852.