Mads Nissen

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Nissen

  Nissen er en norsk slekt som stammer fra overjeger i København Henrik Lorentzen (født ca. 1450), som i 1484 fikk våpenbrev og privilegier av kong Hans på godset Oldemorstoft i Bov sogn i Sønderjylland. Til Norge kom slekten med Mads Lind Nissen (1756–1827), død som losoldermann i Egersund. Han var far til tollbetjent Peder Lynge Nissen (1797–1881) og overlærer Christian Ditlev Nissen (1801–1874).

 • Statens byggeskikkpris

  Statens byggeskikkpris var en pris tildelt for god byggeskikk.Statens byggeskikkpris er en pris tildelt for god byggeskikk, utdelt fra 1983 av Statens byggeskikkutvalg, fra 2000 av Husbanken, til siste utdeling i 2016. Prisvinnerne spenner fra den enkelte bygning til det byggede miljø..

  Fra wikipedia

 • Mads Mikkelsen

  Mads Dittmann Mikkelsen (født 1965) er en dansk skuespiller.

 • Nissen (slekt fra Sønderjylland)

  Nissen (utdødde grener von Nissen og von Nissen-Benzon) er en slekt fra Danmark, med grener og etterkommere i bl.a.

 • Paus

  Paus (IPA: [ˈpæʉs]) er en norsk slekt som først kjennes fra Oslo på 1500-tallet.