Mads Nissen

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

    Fra SNL

  • Nissen

    En slekt som stammer fra overjeger i København Henrik Lorentzen (f. ca. 1450), som 1484 fikk våpenbrev og privilegier av kong Hans på godset Oldemorstoft i Bov sogn i Sønderjylland. Til Norge kom slekten med Mads Lind Nissen (1756–1827), død som losoldermann i Egersund. Han var far til tollbetjent Peder Lynge Nissen (1797–1881) og overlærer Christian Ditlev Nissen (1801–74).

  • Jahres medisinske priser

    Jahres medisinske priser er to priser som i oktober hvert år utdeles fra Jahres fond som belønning for fremragende vitenskapelig arbeid eller forskningsresultater innen nordisk medisin. Hovedprisen, som har vært utdelt siden 1960, er på én million norske kroner. Prisen for yngre medisinske forskere under 40 år, som har vært utdelt siden 1965, er på 400 000 kroner (2018).