Mads Nissen

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Domkirkeodden

  NI MENNESKER FOTOGRAFERT I HAGEN

  Fra SNL

 • Nissen

  En slekt som stammer fra overjeger i København Henrik Lorentzen (f. ca. 1450), som 1484 fikk våpenbrev og privilegier av kong Hans på godset Oldemorstoft i Bov sogn i Sønderjylland. Til Norge kom slekten med Mads Lind Nissen (1756–1827), død som losoldermann i Egersund. Han var far til tollbetjent Peder Lynge Nissen (1797–1881) og overlærer Christian Ditlev Nissen (1801–74).

 • Jahres medisinske priser

  Jahres medisinske priser, to priser som hvert år utdeles fra Jahres fond som belønning for fremragende vitenskapelig arbeid eller forskningsresultater innen nordisk medisin. Den ene prisen er på 1 mill. kr, den andre prisen, som gis til yngre medisinske forskere ikke over 40 år, er på 400 000 kr (2005). Beslutning om utdeling fattes av en komité oppnevnt av det akademiske kollegium ved Universitetet i Oslo.