Mads Nissen

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

    Fra SNL

  • Nissen

    Nissen er en norsk slekt som stammer fra overjeger i København Henrik Lorentzen (født ca. 1450), som i 1484 fikk våpenbrev og privilegier av kong Hans på godset Oldemorstoft i Bov sogn i Sønderjylland. Til Norge kom slekten med Mads Lind Nissen (1756–1827), død som losoldermann i Egersund. Han var far til tollbetjent Peder Lynge Nissen (1797–1881) og overlærer Christian Ditlev Nissen (1801–1874).

  • Statens byggeskikkpris

    Statens byggeskikkpris var en pris tildelt for god byggeskikk.Statens byggeskikkpris er en pris tildelt for god byggeskikk, utdelt fra 1983 av Statens byggeskikkutvalg, fra 2000 av Husbanken, til siste utdeling i 2016. Prisvinnerne spenner fra den enkelte bygning til det byggede miljø..