Manuel Castells

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • globalisering

  Globalisering er et uttrykk som ofte brukes om økonomiske, politiske, materielle og kulturelle forflytninger, kontakter og påvirkninger som i moderne tid skjer i en verdensomspennende målestokk.Uttrykket blir ofte brukt for å hevde at dagens verden er global, mens den tidligere var lokal. Det er vanlig å hevde at dette knytter sammen verden til ett sammenvevd system der alle er mer forbundet og avhengige av hverandre.Det hersker en viss enighet om at det siste århundrets globaliserte prosesser har større fart og skala enn tidligere.

 • Holbergprisen

  Holbergprisen er en internasjonal forskningspris som årlig deles ut for fremragende vitenskapelig arbeid innenfor fagområdene humaniora, samfunnsvitenskap, juss og teologi. Prisen ble opprettet i 2003 av Stortinget gjennom Ludvig Holbergs minnefond. Formålet med prisen er å heve fagenes status i samfunnet og stimulere unge til å bli interessert i fagområdene.

  Fra wikipedia

 • Holbergprisen

  Må ikke forveksles med den danske Holberg-medaljen som deles ut av Dansk Forfatterforening Holbergprisen (tidligere Ludvig Holbergs internasjonale minnepris) er en internasjonal vitenskapspris som deles ut for fremragende forskning innenfor fagfeltene humaniora, samfunnsvitenskapene, juss og teologi.

 • Industrisamfunn

  Industrisamfunn kan være en benevning på et land, område eller kontinent som er industrialisert, eller på et lokalsamfunn som er bygd opp rundt en eller flere industrivirksomheter.

 • Manuel Castells

  Manuel Castells, spansk navneform Manuel Castells Oliván (født 9.