Manuel Castells

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • globalisering

  Globalisering er et uttrykk som ofte brukes om økonomiske, politiske, materielle og kulturelle forflytninger, kontakter og påvirkninger som i moderne tid skjer i en verdensomspennende målestokk. Uttrykket blir ofte brukt for å hevde at dagens verden er global, mens den tidligere var lokal. Det er vanlig å hevde at dette knytter sammen verden til ett sammenvevd system der alle er mer forbundet og avhengige av hverandre.

 • Holbergprisen

  Holbergprisen er en internasjonal forskningspris som årlig deles ut for fremragende vitenskapelig arbeid innenfor fagområdene humaniora, samfunnsvitenskap, juss og teologi. Prisen ble opprettet i 2003 av Stortinget gjennom Ludvig Holbergs minnefond. Formålet med prisen er å heve fagenes status i samfunnet og stimulere unge til å bli interessert i fagområdene.

  Fra wikipedia

 • Holbergprisen

  Må ikke forveksles med den danske Holberg-medaljen som deles ut av Dansk ForfatterforeningHolbergprisen (tidligere Ludvig Holbergs internasjonale minnepris) er en internasjonal vitenskapspris som deles ut for fremragende forskning innenfor fagfeltene humaniora, samfunnsvitenskapene, juss og teologi.

 • Industrisamfunn

  Industrisamfunn kan være en benevning på et land, område eller kontinent som er industrialisert, eller på et lokalsamfunn som er bygd opp rundt en eller flere industrivirksomheter.

 • Manuel Castells

  Manuel Castells, spansk navneform Manuel Castells Oliván (født 9.