Pressefridom

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

    Fra SNL

  • medier i Hellas

    Massemedier i Hellas har gjennomgått store endringar dei siste åra, særskilt grunna finanskrisa. Fleire aviser har måtta leggja ned, og det er høg arbeidsløyse blant journalistar. Særskilt skapte nedlegginga av det nasjonale radio- og fjernsynsselskapet ERT i 2013 ein del oppstyr. Mykje av gresk presse har vore kritisert for å vera styrt av rike aktørar med sentrale verv og posisjonar i samfunnet.

  • mediemangfald

    Mediemangfald er eit overordna mål i norsk mediepolitikk. Mangfaldet peikar både mot avsendaren – at det skal vere fleire aktørar som lagar medieinnhald, men òg at det skal vere eit mangfald i innhaldet som desse aktørane presenterer. .