Pressefridom

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • medier i Tyskland

  I Tyskland er radio og tv mest nytta av dei tradisjonelle media. Ni av ti tyskarar har tilgang til internett. Landet har eit mangfald av aviser og tidsskrift. Eit fåtals mediekonsern har dominerande marknadsmakt. Tysk presse har lovfesta pressefridom, men gjengivingar av hakekors og ytringar som støttar nazismen er forbode ved lov. Det finnast eit stort antal aviser og tv-selskap, men størsteparten av pressa er regional.

 • medier i Hellas

  Massemedier i Hellas har gjennomgått store endringar dei siste åra, særskilt grunna finanskrisa. Fleire aviser har måtta leggja ned, og det er høg arbeidsløyse blant journalistar. Særskilt skapte nedlegginga av det nasjonale radio- og fjernsynsselskapet ERT i 2013 ein del oppstyr. Mykje av gresk presse har vore kritisert for å vera styrt av rike aktørar med sentrale verv og posisjonar i samfunnet..

  Fra wikipedia

 • Per Borten

  Per Borten (1913–2005) var en norsk politiker fra Senterpartiet.

 • Vegard Sletten

  Vegard Sletten (født 8.