Pressefridom

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

    Fra SNL

  • Massemedier i Hellas

    Greske massemedium har gjennomgått store endringar dei siste åra, særskilt grunna finanskrisa. Fleire aviser har måtta leggja ned, og det er høg arbeidsløyse blant journalistar. Særskilt skapte nedlegginga av det nasjonale radio- og fjernsynsselskapet ERT i 2013 ein del oppstyr. Mykje av gresk presse har vore kritisert for å vera styrt av rike aktørar med sentrale verv og posisjonar i samfunnet.

  • Paraguay

    Paraguay er ein republikk i Sør-Amerika, i innlandet utan kystlinje, med grenser til Bolivia i nord, Brasil i aust og Argentina i vest og sør. På grunn av den geografiske plasseringa på kontinentet, er landet kjent som «Sør–Amerika sitt hjarte». Befolkningstalet er på i overkant av 6,7 millionar per 2016, og hovuddelen av befolkninga bur i den sørlege delen av landet.