Samer

Samene er et urfolk som har sine tradis­jonelle boset­ting­som­råder i Norge, Sverige, Fin­land og Russland. 

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Samer

  Fra SNL

 • samane i mellomalderen

  Mellomalderen i samisk historie handlar her om perioden frå om lag 1050 til 1550. I mellomalderen auka nærværet av andre folkeslag i dei samiske områda, Sápmi. Ulike naborike ville sikre seg retten til samisk handel og tributt i nord, og det blei ufred i dei samiske områda. Samisk kultur og næring endra seg, men bevarte òg trekk som dei andre nordiske folka mista, som den førkristne trua.

 • samer

  Samene er et urfolk som har sine tradisjonelle bosettingsområder i Norge, Sverige, Finland og Russland. Landområdet som samefolket tradisjonelt bebor kalles Sápmi.Den samiske befolkningen bor spredt i alle de land som har delt Sápmi mellom seg, både i og utenfor det tradisjonelle bosettingsområdet. Man anser vanligvis at de fleste samer bor i nordre Fennoskandia og i Nord-Europas større byer.

  Fra wikipedia

 • Fornorsking av samer

  Fornorsking av samer er resultatet av det kulturpresset og den aktive norske assimileringspolitikken som det samiske folk, med sin kultur og levesett, opplevde fra den norske staten og majoritetssamfunnet i Norge fra tidlig på 1700-tallet og fram til moderne tid, gjennom kirke, skole og andre virkemidler.

 • Samer

  For det arabiske navnet Samer, se Samir.

 • Samer Abu Daqqa

  Samer Abu Daqqa (arabisk: سامر أبو دقة‎; 1978–2023) var en belgisk-palestinsk videojournalist som arbeidet for Al-Jazeera.

Mer om Samer fra Vox Publicas arkiv