Turisme

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Turisme

  Fra SNL

 • reiseliv

  Reiseliv er en samlebetegnelse for næring som dekker etterspørsel fra reisende som befinner seg utenfor eget hjemmeområde. Dette inkluderer også forretningsreiser, kongresser studiereiser osv, men ikke faste reiser til for eksempel skole eller arbeid. Innen begrepet reiseliv finner man blant annet følgende hovedgrupper: transport overnatting og servering formidling, guiding og informasjon kultur- og aktivitetstilbud, som aktivitetsparker, museer m.m.

 • turisme

  Turisme, se reiseliv..

  Fra wikipedia

 • Liste over isbreer i Norge

  Dette er ei liste over Norges største isbreer basert på NVEs kartlegging av alle norske breer ved hjelp av satellittbilder fra perioden 1999–2006.

 • Turisme

  Turist og turister omdirigeres hit.

 • Turisme i Norge

  Turismen i Norge vokser (status 2006), men verdensturismen vokser mer.