Ungdom og politikk

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • C. J. Hambro

  Carl Joachim Hambro var en norsk pressemann, forfatter og politiker (Høyre). Han var en markant politiker i mellomkrigstiden, og han ble særlig berømt for sin innsats i aprildagene 1940, da Norge ble angrepet av Tyskland under andre verdenskrig. Hambro fikk blant annet i stand Elverumsfullmakten, som ga regjeringen fullmakt til å ta avgjørelser på Stortingets vegne, fordi Stortinget ikke kunne samles på grunn av krigen.

 • Johan Snøfugl

  Johan Snøfugl var ein norsk redaktør, journalist, forfattar og politikar. Han la ned ein stor innsats for å gjere nynorsk til eit kvardagsspråk i Trøndelag og Nord-Noreg. Snøfugl viste mot under andre verdskrigen, då han som einaste redaktør trykte nekrologar over falne norske soldatar..

  Fra wikipedia

 • Fremskrittspartiets Ungdom

  Fremskrittspartiets Ungdom (FpU) er Fremskrittspartiets politiske ungdomsorganisasjon.

 • Natur og Ungdom

  Natur og Ungdom (NU) er en norsk ungdomsorganisasjon som ble stiftet 18.

 • Sosialistisk Ungdom

  Sosialistisk Ungdom (SU) er ungdomsorganisasjonen til Sosialistisk Venstreparti.

Mer om Ungdom og politikk fra Vox Publicas arkiv