Anders Brenna

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Gol bygdearkiv

  Åsgardane Skule 1928

 • Bilde: Hemsedal Bygdearkiv

  1

 • Bilde: Domkirkeodden

  GRUPPE: 7

 • Bilde: Levanger Fotomuseum

  En forsamling av menn

  Fra SNL

 • kildekritikk

  Kildekritikk er en metode som benyttes både for å vurdere avsenderen av informasjon og troverdigheten til informasjonen. Metoden benyttes både av de som bruker mediene og av de som lager medieinnhold.I sin aller enkleste form er kildekritikk å stille seg to kritiske spørsmål: Hvem er kilden? Hvor troverdig er det som sies akkurat her? Det er vanlig å skille mellom kilden (avsenderen) og kildematerialet (det som formidles, enten det er et muntlig utsagn, en e-post, en nettside eller en video).I kildekritikken er det ofte spørsmål knyttet til forholdet mellom kilden og kildematerialet som er sentralt.

 • maktbalanse

  Maktbalanse, i internasjonal politikk, en teori om at i relasjoner mellom stater vil de svakere søke å oppnå likevekt med de sterkere. Grunnen til dette er (ifølge teorien) at makthavere drives av frykt og ambisjon for sin egen stilling og derfor søker å mobilisere "motmakt" når ledere i andre stater ser ut til å bli sterkere. Å mobilisere til egen maktøkning kan skje ved samarbeid (allianse) med andre stater eller ved opprustning.  Dersom utviklingen fører til at tidligere dominerende stater mister sin posisjon og nye stater begynner å ta lederplassen, må maktbalansen være fleksibel nok til at tidligere fiender nå kan bli allierte.  Ulike varianter av teorien legger vekt på forskjellige aspekter.

Mer om Anders Brenna fra Vox Publicas arkiv