Anders Brenna

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • kildekritikk

  Kildekritikk er å vurdere avsenderen av et stykke informasjon og hvor troverdig informasjonen er. Kildekritikk benyttes både av de som bruker medier og av de som lager medieinnhold. I sin aller enkleste form er kildekritikk å stille seg to kritiske spørsmål: Hvem er kilden? Hvor troverdig er det som sies akkurat her? Det er vanlig å skille mellom kilden (avsenderen) og kildematerialet (det som formidles, enten det er et muntlig utsagn, en e-post, en nettside eller en video).

 • maktbalanse

  Maktbalanse i internasjonal politikk er en teori om at i relasjoner mellom stater vil de svakere søke å oppnå likevekt med de sterkere. Grunnen til dette er (ifølge teorien) at makthavere drives av frykt og ambisjon for sin egen stilling og derfor søker å mobilisere «motmakt» når ledere i andre stater ser ut til å bli sterkere. Å mobilisere til egen maktøkning kan skje ved samarbeid (allianse) med andre stater eller ved opprustning.Dersom utviklingen fører til at tidligere dominerende stater mister sin posisjon og nye stater begynner å ta lederplassen, må maktbalansen være fleksibel nok til at tidligere fiender nå kan bli allierte.Ulike varianter av teorien legger vekt på forskjellige aspekter.

  Fra wikipedia

 • Anders Behring Breivik

  Fjotolf Hansen (født 1979), hovedsakelig kjent som Anders Behring Breivik, hans navn inntil 2017, er en norsk terrorist og massemorder som stod bak terrorangrepene i Norge 22.

 • Kildevern

  Kildevern eller kjeldevern er massemedienes og journalistenes rett til ikke å røpe kildene sine.

 • Rubrikk Group

  Rubrikk Group AS er et selskap som eier og driver søkemotoren RUBRIKK.NO samt fortløpende lanserer tilsvarende tjenester i utlandet.

Mer om Anders Brenna fra Vox Publicas arkiv