Ane Bonde

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Ane Bonde

  Fra SNL

 • Heimskringla

  Heimskringla er ei samling av norrøne soger om norske kongar i vikingtid og tidleg mellomalder. Sogene vart skrivne ned og sette saman på 1200-talet. Ein reknar med det er islendingen Snorre Sturlason som står bak Heimskringla..

 • Rettskrivingsreforma av 1917

  Rettskrivingsreforma av 1917 var den første rettskrivingsreforma som omfatta begge dei to norske målformene, den gongen kalla riksmål og landsmål, i dag bokmål og nynorsk. Reforma var meint som eit steg mot ortografisk samordning av dei to målformene og ei gjensidig tilnærming i ordformer og bøyingssystem på grunnlag av utbreidde drag i folkemålet (dialektane).Tilnærminga mellom målformene skulle skje gradvis, noko som innebar mykje valfridom for språkbrukarane.

  Fra wikipedia

 • Absalon Olsen Wereide

  Absalon Olsen Wereide (født 1770 på Vereide, død 1852 samme sted) var en bonde og stortingsrepresentant fra Vereide i Gloppen kommune.

 • Middelalderen

  Middelalderen er en periode i europeisk historie som strekker seg fra antikkens avslutning til tidlig moderne tid eller renessansen.

 • Torfinn Borkhus

  Torfinn Borkhus (født 1981) er en norsk filmkritiker og programleder i NRK fra bygda Dalholen i Folldal.