Arbeidsmarked

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Arbeidsmarked

  Fra SNL

 • arbeidsmarked

  Arbeidsmarkedet er det samlede tilbud av, og etterspørsel etter arbeidskraft innen et geografisk område. Det består av delmarkeder for de ulike typer arbeidskraft som for eksempel ufaglært, faglært, arbeidskraft med høyere utdanning og så videre. Tidligere spilte skillet mellom mannlig og kvinnelig arbeidskraft også en rolle. Etterspørselen skriver seg fra statens, kommunenes og bedriftenes behov for arbeidskraft.

 • arbeidslivspolitikk

  Arbeidslivspolitikk er offentlige lover og tiltak som danner rammer for arbeidsgivernes styringsrett og for adgangen til å inngå avtaler mellom arbeidsgivere og arbeidstakere. Hensikten er blant annet å sikre full sysselsetting, godt arbeidsmiljø, høy produktivitet og jevn inntektsfordeling. Arbeidslivspolitikken varierer mellom landene, og Norge regnes for å tilhøre den nordiske arbeidslivsmodellen.

  Fra wikipedia

 • Arbeidsmarked

  Arbeidsmarkedet er markedet for arbeidskraft i en lokal nasjonal eller regional økonomi.

 • Slakt og stramt arbeidsmarked

  Slakt arbeidsmarked er innen sosialøkonomisk teori betegnelsen på et arbeidsmarked der det er overskudd på arbeidssøkere, og dermed lett for arbeidsgivere å besette stillinger, mens det er vanskeligere for arbeidssøkere å få jobb.

 • USA

  USA, offisielt Sambandsstatene eller De forente stater, er en forbundsrepublikk i Nord-Amerika som består av 50 delstater, forbundsdistriktet District of Columbia (som også er hovedstad og er bedre kjent under navnet Washington, D.C.) og en rekke mindre territorier.

Mer om Arbeidsmarked fra Vox Publicas arkiv