FORFATTER

Olav Anders Øvrebø
Olav Anders Øvrebø

Journalist og redaktør. Erfaring fra bl.a. Energi og Klima, Vox Publica, Mandag Morgen, Netzeitung, Nettavisen, NTB. Utdannet medieviter.

https://voxpublica.no/author/olav


195 bidrag

Reise til demokratiets ende

Fra dis­si­den­ter til pop-up-popu­lis­ter: Peter Pomer­ant­sev tar lese­ren med på en fasci­ne­ren­de og skrem­men­de ferd gjen­nom vår tids opp­splin­tre­de medie­of­fent­lig­he­ter og skran­ten­de demo­kra­ti­er, der ingen­ting er hva det ser ut som og ingen er til å sto­le på.

 
 
til toppen