Bibliotekhistorie

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Bibliotekhistorie

    Fra SNL

  • bibliotek

    Bibliotek er en institusjon som med utgangspunkt i organiserte samlinger av dokumenter initierer sosiale prosesser knyttet til læring, kunnskapsdeling og kulturformidling. Ofte har biblioteket et bygg eller lokale der bøker og andre dokumenttyper blir oppbevart for gjenfinning og bruk, men hele eller deler av dokumentsamlingen kan også være digital.

  • Henrik Hjartøy

    Henrik Johnsen Hjartøy var en fremtredende sosialist i norsk bibliotekhistorie. Han var sønn av gårdbruker Ole Johnsen Hjartøy og begynte i verkstedlære. Han ble deretter kontorist i Dampskipsselskapet og ansatt som assistent ved Deichmanske bibliotek i Oslo i 1913. Blant 33 søkere ble Hjartøy ansatt som biblioteksjef på Rjukan bibliotek i 1917.