Bibliotekhistorie

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

    Fra SNL

  • Henrik Hjartøy

    Henrik Johnsen Hjartøy var en fremtredende sosialist i norsk bibliotekhistorie. Han var sønn av gårdbruker Ole Johnsen Hjartøy og begynte i verkstedlære. Han ble deretter kontorist i Dampskipsselskapet og ansatt som assistent ved Deichmanske bibliotek i Oslo i 1913. Blant 33 søkere ble Hjartøy ansatt som biblioteksjef på Rjukan bibliotek i 1917.

    Fra wikipedia

  • Norsk Bok- og Bibliotekhistorisk Selskap

    Norsk Bok- og Bibliotekhistorisk Selskap, forkortet NBBS, er en norsk forening som skal fremme kunnskapen om norsk bok- og bibliotekhistorie.

  • Statens bibliotektilsyn

    Statens bibliotektilsyn var en norsk statsetat som ble opprettet i 1949 og nedlagt i 2002.

  • Urda (tidsskrift)

    Urda var et norsk antikvarisk-historisk tidsskrift utgitt 1834-42 av Bergens Museum, som ønsket å formidle det museet hadde samlet inn siden åpningen i 1825.