Bibliotekhistorie

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Bibliotekhistorie

    Fra SNL

  • Alice i eventyrland

    Alice i eventyrland er ei engelsk barnebok fra 1865 av Lewis Carroll. Den regnes som en klassiker og har blitt gjenutgitt, bearbeidet, filmatisert og kommentert helt siden den utkom første gang. Hovedpersonen Alice følger etter en påkledd kanin inn i et hull i bakken og kommer til en forskrudd verden hvor hun blir utsatt for merkelige konfrontasjoner og prøvelser.

  • Anton Aure

    Anton Aure var lærar, boksamlar og bibliograf. I 1919 vart han statsstipendiat. Han bygde opp Norsk Boksamling, ei privat boksamling over alt som var trykt på nynorsk. Han gav ut Nynorsk boklista. Skrifter i bokform på norsk – bygdemål og landsmål, 1646–1915 og 1916–20 (to bind, 1916–21). Dette verket registrerer nesten all landsmålslitteratur på meir enn fire sider i perioden 1646–1920 og inneheld over 4600 titlar.