Bibliotekhistorie

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Bibliotekhistorie

  Fra SNL

 • Alice i eventyrland

  Alice i eventyrland er ei engelsk barnebok fra 1865 av Lewis Carroll. Den regnes som en klassiker. Hovedpersonen Alice følger etter en påkledd kanin inn i et hull i bakken, og kommer til en forskrudd verden hvor hun blir utsatt for merkelige og ubehagelige konfrontasjoner og prøvelser. .

 • bibliotek

  Bibliotek er et sted der man kan komme for å låne bøker og annet materiale. Ofte har biblioteket et bygg eller lokale der bøker og andre dokumenttyper blir oppbevart for gjenfinning og bruk, men hele eller deler av dokumentsamlingen kan også være digital. Ordet bibliotek brukes også om selve samlingen. Bibliotek kan også betegne en bokserie eller en bibliografi.Biblioteket gir gratis tilgang til informasjon og skal være en demokratisk arena som gir borgerne mulighet til fri meningsdannelse og myndiggjøring slik at de kan delta i en opplyst offentlig samtale.

  Fra wikipedia

 • Bibliotek

  Bibliotek (av gresk: biblio=bok + theke=lager) er definert som «en institusjon (og bibliotekarene er en profesjon) som med utgangspunkt i organiserte samlinger av dokumenter - digitale så vel som fysiske - initierer sosiale prosesser knyttet til læring, kunnskapsdeling og kulturformidling.»

 • Knut Heidem

  Knut Heidem (født 30.

 • Norsk Bok- og Bibliotekhistorisk Selskap

  Norsk Bok- og Bibliotekhistorisk Selskap, forkortet NBBS, er en norsk forening som skal fremme kunnskapen om norsk bok- og bibliotekhistorie.