Bibliotekhistorie

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Henrik Hjartøy

  Henrik Johnsen Hjartøy var en fremtredende sosialist i norsk bibliotekhistorie. Han var sønn av gårdbruker Ole Johnsen Hjartøy og begynte i verkstedlære. Han ble deretter kontorist i Dampskipsselskapet og ansatt som assistent ved Deichmanske bibliotek i Oslo i 1913. Blant 33 søkere ble Hjartøy ansatt som biblioteksjef på Rjukan bibliotek i 1917.

  Fra wikipedia

 • Norsk Bok- og Bibliotekhistorisk Selskap

  Norsk Bok- og Bibliotekhistorisk Selskap, forkortet NBBS, er en norsk forening som skal fremme kunnskapen om norsk bok- og bibliotekhistorie.

 • Statens bibliotektilsyn

  Statens bibliotektilsyn var en norsk statsetat som ble opprettet i 1949 og nedlagt i 2002.

 • Urda (tidsskrift)

  Urda var et norsk antikvarisk-historisk tidsskrift utgitt 1834-42 av Bergens Museum, som ønsket å formidle det museet hadde samlet inn siden åpningen i 1825.