Borgerkrig

Den spanske borgerkrig ble utkjempet mellom 1936 og 1939 i Spania mellom spanske nasjonalister (høyresiden) og republikanere (venstresiden), og endte med nasjonalistisk seier. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Borgerkrig

  Fra SNL

 • borgerkrig

  Borgerkrig er omfattende og vedvarende væpnet konflikt mellom to eller flere grupper innenfor et land, eller mellom myndighetene i landet og en opprørsgruppe. Formålet med en borgerkrig er å vinne den politiske makten i landet eller løsrive en del av landets territorium for å danne en selvstendig stat. I motsetning til opprør eller statskupp forutsetter en borgerkrig at partene kan foreta virkelige militære operasjoner mot hverandre, og i motsetning til en krig mellom to eller flere stater omfattes den tradisjonelt ikke av de vanlige folkerettsregler i krig.

 • Den amerikanske borgerkrigen

  Den amerikanske borgerkrigen var en krig mellom statene nord og sør i USA. Den foregikk fra 1861 til 1865 og endte med at nordstatene bekjempet sørstatene. Over 620 000 mennesker døde i krigen og enda flere ble såret. Etter krigen ble slaveriet fullstendig avskaffet i USA.Overordnet dreide borgerkrigen seg om hvilke rettigheter de enkelte delstatene hadde overfor de sentrale myndighetene i unionen.

  Fra wikipedia

 • Den amerikanske borgerkrigen

  Den amerikanske borgerkrigen var en borgerkrig i USA som pågikk i perioden 1861–1865.

 • Den kinesiske borgerkrig

  Se Taipingopprøret for den kinesiske borgerkrigen fra 1851 til 1864 som kostet flere titalls millioner menneskeliv.Den kinesiske borgerkrig er i moderne historieskriving den borgerkrig som raste i Kina i flere tiår i første halvdel av 1900-tallet.

 • Den spanske borgerkrig

  Den spanske borgerkrig ble utkjempet mellom 1936 og 1939 i Spania mellom spanske nasjonalister (høyresiden) og republikanere (venstresiden), og endte med nasjonalistisk seier.