Borgerkrig

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Borgerkrig

  Fra SNL

 • borgerkrig

  Borgerkrig er en omfattende, væpnet konflikt mellom en stat og en organisert opprørsbevegelse som gjør krav innenfor den samme statsdannelsen. Borgerkriger oppstår når én eller flere grupper i et land gjør opprør mot staten for å oppnå selvstendighet, mer selvstyre eller flere rettigheter, eller fordi de ønsker å overta kontroll over statsmakten.

 • Den spanske borgerkrigen

  Den spanske borgerkrigen var en borgerkrig i Spania fra juli 1936 til mars 1939, mellom republikanerne på den ene siden og nasjonalistene på den andre. Republikanerne bestod av den demokratisk valgte, venstreorienterte regjeringen og en rekke støttespillere som kommunister og anarkister, mens nasjonalistene bestod av fascister, høyadel, jordeiere og deler av det spanske militæret.

  Fra wikipedia

 • Borgerkrig

  Borgerkrig er en indre krig i en nasjon mellom landets innbyggere.

 • Den kinesiske borgerkrig

  Se Taipingopprøret for den kinesiske borgerkrigen fra 1851 til 1864 som kostet flere titalls millioner menneskeliv.Den kinesiske borgerkrig er i moderne historieskriving den borgerkrig som raste i Kina i flere tiår i første halvdel av 1900-tallet.

 • Den spanske borgerkrig

  Den spanske borgerkrig ble utkjempet mellom 1936 og 1939 i Spania mellom spanske nasjonalister (høyresiden) og republikanere (venstresiden), og endte med nasjonalistisk seier.