Borgerlige rettigheter

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Borgerlige rettigheter

  Fra SNL

 • Kinas samtidshistorie

  Kinas samtidshistorie kan sies å starte 19. februar 1997 da Deng Xiaoping døde, 92 år gammel. Det markerte slutten for «andre generasjons ledere» i Kina, veteranene fra krigen og revolusjonen. Deng Xiaoping hadde med sine fire moderniseringer og liberalisering av økonomien lagt grunnlaget for en ny utvikling og det moderne Kina vi kjenner i dag. De senere ledergenerasjonene skulle forvalte denne arven og utvikle Kina til å bli en økonomisk supermakt med en ny selvsikkerhet i internasjonal politikk.

 • The Great Binding Law of Peace

  Den amerikanske grunnloven (1787) og Den norske grunnloven (1814) er ikke verdens eldste grunnlover som er i bruk. The Great Binding Law of Peace (onondaga. kayȧneñ̇hsä̇ˀkó̇na) til haudenosaunee-konføderasjonen er ikke bare betydelig eldre, men har hatt innflytelse på Den amerikanske grunnloven og dermed indirekte betydning for Den norske grunnloven.

  Fra wikipedia

 • Borgerlig

  Borgerlig er et ord som har flere betydninger.

 • Erklæringen om menneskets og borgerens rettigheter

  Erklæringen om menneskets og borgerens rettigheter (fransk: Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen) ble vedtatt av den franske nasjonalforsamlinga 26.

 • Rettsstat

  Rettsstat er en stat som kjennetegnes ved at forholdet mellom de øverste statsorganer er regulert gjennom rettsregler.

Mer om Borgerlige rettigheter fra Vox Publicas arkiv