FORFATTER

Simon Fontvieille
Simon Fontvieille

Frilansjournalist. Har studert ved Institut français de presse, Université de Paris II (Pantheon-Assas), Frankrikes eldste universitetsinstitutt for medier og journalistikk.


15 bidrag

Notre-Dame de Paris – katedralen som ble en hjørnestein for politisk makt

Nat­ten fra 15. til 16. april ble kat­e­dralen Notre-Dame i Paris her­jet av brann. Dagen etter lovet pres­i­dent Emmanuel Macron å sette i stand bygnin­gen igjen på ufat­telig kort tid: fem år. Det tok der­i­mot mange århun­dr­er, og en ferd gjen­nom mange forskjel­lige mak­tregimer, før Notre-Dame ble til en hjørnestein for poli­tisk makt og nasjon­al enhet i Frankrike. 

 

“Det er slutt for den vestlige middelklassen”

Vestlige sam­funn deles i to – makt og rik­dom sam­les i stor­byene, de mak­tes­løse trenges ut i per­ife­rien, men­er den franske forskeren Christophe Guil­luy. De to grup­pene snakker ikke lenger med hveran­dre, og det er ikke sunt for demokrati­et, sier han i inter­vju med Vox Publica.

 

Bank-bank! Har du fem minutter?

“Den store marsjen for Europa”: De siste ukene har aktivis­ter fra Emmanuel Macrons par­ti ban­ket på dør­er over hele Frankrike og spurt folk ut om EU. Macron vil gjen­ta suk­sessen fra pres­i­dent­val­get i neste års EU-valg, men hvor­dan rea­ger­er folk på lokalplan­et? Repor­tas­je fra Mar­seille, Sør-Frankrike.

 

En liberal fritenker

Tidenes yng­ste franske pres­i­dent, overveldende val­g­seire, uavhengig av tradis­jonelle parti­er – hva har gjort Emmanuel Macrons poli­tiske lynkar­riere mulig? For­fat­teren av to bøk­er om Macron-val­gkam­p­en bel­yser årsakene.

 

Marine Le Pen og Front nationals grenser

Reetab­ler­ing av grenser, drastisk reduk­sjon av innvan­dring og sikker­het­spoli­tikk: Under et val­gmøte med tusen­er av tilhen­gere i Paris denne uken gjen­nomgikk Marine Le Pen Front nation­als yndlingssak­er. Men en rekke hen­delser preget showet til led­eren av det ekstreme høyrepartiet.

 
 
til toppen