Boston Public Library

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Boston Public Library

    Fra SNL

  • Charles Follen McKim

    Charles Follen McKim var en amerikansk arkitekt. Han var leder av arkitektfirmaet McKim, Mead & White, New York, som fra 1870-årene gjennomførte henimot 800 større og mindre byggeoppgaver over hele USA, mest i historismens ånd, blant annet Public Library i Boston (1887–1898), og Pennsylvania Railway Station i New York (1902–1911)..