Boston Public Library

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Boston Public Library

    Fra SNL

  • Charles Follen McKim

    Charles Follen McKim, amerikansk arkitekt. Leder av arkitektfirmaet McKim, Mead & White, New York, som fra 1870-årene gjennomførte henimot 800 større og mindre byggeoppgaver over hele USA, mest i historismens ånd, bl.a. Public Library, Boston (1887–98), og Pennsylvania Railway Station, New York (1902–11)..