Cappelens upopulære skrifter

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Cappelens upopulære skrifter

  Fra SNL

 • Trond Berg Eriksen

  Trond Berg Eriksen er en norsk idéhistoriker og professor i idéhistorie ved Universitetet i Oslo. Som forsker, faglitterær forfatter og mye brukt foredragsholder har Berg Eriksen bidratt sterkt til å forme faget idéhistorie i Norge og har en vesentlig del av æren for den popularitet som faget opplevde i 1990-årene. I en rekke år har han også undervist i filosofiens historie og semantisk logikk til examen philosophicum.

 • Kongens nei

  «Kongens nei» er en betegnelse brukt om kong Haakon 7.s tale fra London den 8. juli 1940, der han avslo anmodningen om å abdisere. Anmodningen kom fra de medlemmer av Stortingets presidentskap som var igjen i Norge. Kongen avslo med den begrunnelse at anmodningen var et resultat av tysk maktbruk, og at hans regjering hadde fått Stortingets enstemmige tillit ved Elverumsfullmakten.

  Fra wikipedia

 • Altruisme

  Altruisme er en etisk doktrine og filosofi som hevder at det er riktig å handle på en slik måte at det tjener en annen eller samfunnet som helhet.

 • Cappelens upopulære skrifter

  Cappelens upopulære skrifter er en norsk bokserie utgitt siden 1948.

 • Jean Baudrillard

  Jean Baudrillard (født 27.