Cappelens upopulære skrifter

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Cappelens upopulære skrifter

  Fra SNL

 • Kongens nei

  «Kongens nei» er en betegnelse brukt om kong Haakon 7.s tale fra London den 8. juli 1940, der han avslo anmodningen om å abdisere. Anmodningen kom fra de medlemmer av Stortingets presidentskap som var igjen i Norge. Kongen avslo med den begrunnelse at anmodningen var et resultat av tysk maktbruk, og at hans regjering hadde fått Stortingets enstemmige tillit ved Elverumsfullmakten.

 • Trond Berg Eriksen

  Trond Berg Eriksen er professor i idéhistorie ved Universitetet i Oslo fra 1990. Som forsker, faglitterær forfatter og mye brukt foredragsholder har han bidratt til å gjøre idéhistorien kjent og respektert langt ut over universitetets verden. Denne artikkelen er fra bokverket Norsk biografisk leksikon, utgitt 1999–2005 Innholdet i artikkelen er ikke oppdatert siden 2005.

  Fra wikipedia

 • Altruisme

  Altruisme er en etisk doktrine og filosofi som hevder at det er riktig å handle på en slik måte at det tjener en annen eller samfunnet som helhet.

 • Cappelens upopulære skrifter

  Cappelens upopulære skrifter er en norsk bokserie utgitt siden 1948.

 • Jeg og Du

  Jeg og Du er hovedverket til den jødiske religionsfilosofen Martin Buber.