Cappelens upopulære skrifter

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Cappelens upopulære skrifter

  Fra SNL

 • Antonio Gramsci

  Antonio Gramsci var en italiensk politiker og filosof. Han var en av grunnleggerne av det italienske kommunistpartiet Partito Comunista d'Italia (senere Partito Comunista Italiano) i 1921, og var partiets generalsekretær fra 1924 til 1927. Han grunnla partiavisen l'Unità i 1924. .

  Fra wikipedia

 • Altruisme

  Altruisme er en etisk doktrine og filosofi som hevder at det er riktig å handle på en slik måte at det tjener en annen eller samfunnet som helhet.

 • Cappelens upopulære skrifter

  Cappelens upopulære skrifter er en norsk bokserie utgitt siden 1948.

 • Jeg og Du

  Jeg og Du er hovedverket til den jødiske religionsfilosofen Martin Buber.