Cecilie Løveid

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Cecilie Løveid

    Fra SNL

  • Cecilie Løveid

    Cecilie Løveid er en norsk forfatter og oversetter, kjent for sine dikt og sin dramatikk. Ved siden av Jon Fosse er hun den norske dramatikeren som i samtiden er blitt mest spilt i utlandet.Allerede på slutten av 1960-tallet var hun redaksjonsmedlem i tidsskriftet Profil og aktiv i det litterære miljøet. De første bøkene, på 1970-tallet, er preget av sjangerblanding.

  • Synne Skouen

    Synne Skouen er en norsk komponist, skribent og kulturpersonlighet. Som komponist har hun skrevet for de fleste instrumentale og vokale kategorier, men hun er også kjent for fremtredende posisjoner i norsk kulturliv.

Mer om Cecilie Løveid fra Vox Publicas arkiv