Cicero

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Cicero

  Fra SNL

 • Cicero

  Marcus Tullius Cicero var en romersk politiker, advokat og forfatter. Skrifter som er bevart og kan leses i dag, inkluderer bøker om retorikk, moralfilosofi, statsteori, erkjennelsesteori og teologi i tillegg til 58 politiske taler og rettstaler samt diktning, oversettelser og rundt 900 brev. Les mer om skriftene i artikkelen skrifter av Cicero .

 • cicero

  Cicero er navn på tidligere standard måleenhet i det typografiske målesystemet. En cicero deles i 12 typografiske punkter. Den tilsvarer 4,52 millimeter eller 0,178 tommer og var også navnet på skriftstørrelsen 12 punkt.Denne typografiske størrelsen skal ha fått sitt navn etter en skrift som på slutten av 1400-tallet ble brukt til å trykke den romerske forfatteren og statsmannen Ciceros brev.

  Fra wikipedia

 • CICERO Senter for klimaforskning

  CICERO Senter for klimaforskning (av Center for International Climate and Environmental Research Oslo) er et norsk tverrfaglig forskningsinstitutt.

 • Marcus Tullius Cicero

  Marcus Tullius Cicero (ble sannsynligvis uttalt /ˈkikeroː/ på klassisk latin; født 3.

 • Retorikk

  Retorikk er læren om talekunst (gresk ρητωρ, rhêtôr, tale, og techne, kunst).

Mer om Cicero fra Vox Publicas arkiv