Dagens nytt

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Dagens nytt

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Museum Nord

  Oscarsborg nedre del

 • Bilde: Norsk Skogmuseum

  Fliskjelleren er under hoggeriet

 • Bilde: Norsk Skogmuseum

  Fliskjelleren er under hoggeriet

 • Bilde: Museene for kystkultur og gjenreisning IKS

  Nye,arkeologiske utgravninger ved Melkøya

  Fra SNL

 • modellorganismar

  Modellorganismar er bakteriar, sopp, planter og dyr nytta av forskarar for å forstå biologiske prinsipp. Forsking på modellorganismar kan gi svar på spørsmål knytt til evolusjon, DNA, celledeling, kommunikasjon mellom celler, celledød, cellevandring, utvikling av hjernen, fosterutvikling, sjukdom og effekten av potensiell ny behandling.Når forskingslaboratorium over heile verda nyttar same modellorganisme, kan dei samanlikne og støtte seg på kvarandre sine resultat.

 • Sagene

  Sagene, administrativ bydel i Oslo, nordøst i indre by på begge sider av Akerselva, nord for Grünerløkka og eneste bydel i indre by som ikke grenser mot sentrum; 3,1 km2 med 41 538 innb. (2016). Består hovedsaklig av strøkene Iladalen, Sagene og Bjølsen (på vestsiden av Akerselva) og Torshov og Sandaker (på østsiden). Sagene er en av de fire bydelene i Oslo som ved bydelsreformen 1.

  Fra wikipedia

 • Kreatør

  Kreatør er en yrkesbeskrivelse og -tittel brukt innen kreative bransjer – særlig i bedrifter som jobber med reklame, PR, design og andre former for kommunikasjon.

 • Natvigs Minde

  Natvigs Minde, eller det mer moderne navnet Natvigs Minne, er en holme i havnebassenget i Stavanger.

 • Stovnertårnet

  Stovnertårnet er et utsiktstårn på Fossumberget på Stovner i Oslo.