Dagens nytt

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Dagens nytt

  Fra SNL

 • modellorganismar

  Modellorganismar er bakteriar, sopp, planter og dyr nytta av forskarar for å forstå biologiske prinsipp. Forsking på modellorganismar kan gi svar på spørsmål knytt til evolusjon, DNA, celledeling, kommunikasjon mellom celler, celledød, cellevandring, utvikling av hjernen, fosterutvikling, sjukdom og effekten av potensiell ny behandling.Når forskingslaboratorium over heile verda nyttar same modellorganisme, kan dei samanlikne og støtte seg på kvarandre sine resultat.

 • Sagene

  Sagene er en administrativ bydel i Oslo, nordøst i indre by på begge sider av Akerselva, nord for Grünerløkka og eneste bydel i indre by som ikke grenser mot sentrum. Bydelen har et areal på 3,1 kvadratkilometer med 43 131 innbyggere (2018). Navnet Sagene er etter rekken av sagbruk på begge sider av Akerselva, som kjennetegnet dette området i eldre tid.

  Fra wikipedia

 • Bichon havanais

  Bichon havanais er en hunderase og regnes som en selskapshund.

 • Norgestaxi

  NorgesTaxi er et norsk drosjeselskap med avdelinger i Oslo, Bergen, Trondheim, Kongsberg og Drammen.

 • Samfunnsøkonomisk lønnsomhet

  Samfunnsøkonomisk lønnsomhet er et begrep som benyttes i forbindelse med nytte-kostnadsanalyser.