Dagens nytt

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Dagens nytt

    Fra SNL

  • modellorganisme

    Modellorganisme er ein bakterie, ein sopp, ei plante eller eit dyr som blir nytta av forskarar for å forstå biologiske prinsipp. Forsking på modellorganismar kan gi svar på spørsmål knytt til evolusjon, DNA, celledeling, kommunikasjon mellom celler, celledød, cellevandring, utvikling av hjernen, fosterutvikling, sjukdom og effekten av potensiell ny behandling.

  • Hitra–Frøya

    Hitra–Frøya er ei lokalavis som kjem ut i kommunane Hitra og Frøya, i papirformat to dagar i veka, og elles som dagleg oppdatert nettavis. Avisa har kontor i Fillan. Ho blei grunnlagd i 1974 og er sidan 2020 hundre prosent eigd av Polaris Media ASA.