Dagens nytt

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Dagens nytt

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Museum Nord

  Oscarsborg nedre del

 • Bilde: Norsk Skogmuseum

  Fliskjelleren er under hoggeriet

 • Bilde: Norsk Skogmuseum

  Fliskjelleren er under hoggeriet

 • Bilde: Museene for kystkultur og gjenreisning IKS

  Nye,arkeologiske utgravninger ved Melkøya

  Fra SNL

 • modellorganismar

  Modellorganismar er bakteriar, sopp, planter og dyr nytta av forskarar for å forstå biologiske prinsipp. Forsking på modellorganismar kan gi svar på spørsmål knytt til evolusjon, DNA, celledeling, kommunikasjon mellom celler, celledød, cellevandring, utvikling av hjernen, fosterutvikling, sjukdom og effekten av potensiell ny behandling.Når forskingslaboratorium over heile verda nyttar same modellorganisme, kan dei samanlikne og støtte seg på kvarandre sine resultat.

 • Sagene

  Sagene, administrativ bydel i Oslo, nordøst i indre by på begge sider av Akerselva, nord for Grünerløkka og eneste bydel i indre by som ikke grenser mot sentrum; 3,1 km2 med 41 538 innb. (2016). Består hovedsaklig av strøkene Iladalen, Sagene og Bjølsen (på vestsiden av Akerselva) og Torshov og Sandaker (på østsiden). Sagene er en av de fire bydelene i Oslo som ved bydelsreformen 1.

  Fra wikipedia

 • Fallingwater

  Fallingwater, også kjent som Edgar Kaufmann house, er et hus tegnet av Frank Lloyd Wright i 1935 i Mill Run i Fayette County i Pennsylvania.

 • Lossi

  Lossi er en juletradisjon fra Dalane og Strand kommune på Sørvestlandet som minner om luciafeiring, julebukk og til dels halloween.

 • USAs flagg

  USAs flagg er både nasjonalflagget og statsflagget til USA. Flagget kalles vanligvis Stars and Stripes (Stjernebanneret på norsk), men også Old Glory og The Star-Spangled Banner.