Dagens nytt

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Dagens nytt

  Fra SNL

 • modellorganismar

  Modellorganismar er bakteriar, sopp, planter og dyr nytta av forskarar for å forstå biologiske prinsipp. Forsking på modellorganismar kan gi svar på spørsmål knytt til evolusjon, DNA, celledeling, kommunikasjon mellom celler, celledød, cellevandring, utvikling av hjernen, fosterutvikling, sjukdom og effekten av potensiell ny behandling.Når forskingslaboratorium over heile verda nyttar same modellorganisme, kan dei samanlikne og støtte seg på kvarandre sine resultat.

 • Hitra–Frøya

  Hitra–Frøya er ei lokalavis som kjem ut i Hitra og Frøya. Avisa blei grunnlagd i 1974 og er sidan 1997 eigd av Polaris Media ASA. Avisa dekkjer kommunane Hitra og Frøya..

  Fra wikipedia

 • Liste over Nytt på nytt-episoder

  Dette er en episodeoversikt for NRKs underholdningsprogram Nytt på nytt.

 • Mot Dag

  Mot Dag var et norsk tidsskrift utgitt fra 1921 til 1936, og en kommunistisk organisasjon med samme navn.

 • Nytte-kostnadsanalyse

  Nytte-kostnadsanalyse er en samfunnsøkonomisk metode for å sammenligne konsekvensene av offentlige tiltak.