Dalit

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • paria

  Paria er navnet på en av de laveste, «uberørbare» kastene i Sør-India, særlig landarbeidere og tjenere. Begrepet har tidligere blitt brukt som en samlebetegnelse for alle som tilhører de såkalt urene kastegruppene som er plassert aller nederst i kastehierarkiet i India. Dette er en gruppe som historisk sett har blitt utsatt for omfattende undertrykking og diskriminering.

 • Indias befolkning

  India har over 1,4 milliarder innbyggere og ble i løpet av 2023 verdens mest folkerike land da de passerte Kina. Landet er relativt tett befolket, og befolkningen består av en rekke ulike etniske grupperinger.

  Fra wikipedia

 • Dalit

  Dalit er betegnelsen de omkring 167 millioner menneskene som i det indiske kastesystemet er stemplet som «urene», «kasteløse», eller «urørbare»..

 • Kaste

  Kaste er et begrep som særlig viser til de adskilte samfunnsgruppene i det indiske samfunnet.

 • National Campaign on Dalit Human Rights

  The National Campaign on Dalit Human Rights (NCDHR) ble etablert i 1998 som et samarbeid mellom aktivister og en rekke menneskerettighetsorganisasjoner som delte bekymringen for diskrimineringen av dalitene («de kasteløse») i det indiske samfunnet.

Mer om Dalit fra Vox Publicas arkiv