Daw Aung San Suu Kyis bursdagsmarkering

Amnesty International Norge Region Vest, Redd Barna og Raftostiftelsen inviterer til Daw Aung San Suu Kyis bursdagsmarkering 19. juni.

På denne dagen vil Amnesty Inter­na­tion­al Norge Region Vest, Raftos­tif­telsen og Redd Bar­na fokusere på hele situ­asjo­nen i Bur­ma. Daw Aung San Suu Kyis husar­rest er for­lenget, syk­lo­nen Nar­gis har gjort enorme skad­er og drept titusen­er av men­nesker, men myn­dighetene i Bur­ma lar ikke nød­hjelpen slippe frem til ofrene etter naturkatas­tro­fen og befolknin­gen var pres­set til å gå til valg under slike kri­tikkverdi­ge forhold. Vi vil ha min­nemark­er­ing for å vise vår sol­i­daritet og støtte til syk­lonofrene, sem­i­nar med de siste opp­da­terin­gene, og en kon­sert dedis­ert til Burma.

 

Daw Aung San Suu Kyis bursdagsmarkering

Tors­dag 19. juni kl. 15.00

Rafto­huset, Men­neskeretighetenes plass 1,

Nygård­shøy­den, Bergen

 

15.00 — 16.00    Min­nemark­er­ing

18.00 — 19.45    Semi­nar

20.00 — 21.00    Kon­sert

Gratis adgang. Velkom­men!

Link­er for detal­jert pro­gram og informasjon:

Pro­gram 19. juni

Raftos­tif­telsens nettsider

Rafto­prisen

Amnestys nettsider

Kon­takt:

Raftos­tif­telsen

Thomas Bryde, Burma-koordinator

Tlf: 55 21 09 30/70

e‑post: thomas.bryde@rafto.no

www.rafto.no

Amnesty Inter­na­tion­al, Region Vest

Tan­ja Clif­ford, Region­sled­er Vest, Amnesty Inter­na­tion­al Norway

Mobil: 99 22 64 88

e‑post: tclifford@amnesty.no

www.amnesty.no

Redd Bar­na

Solveig Mol­drheim, Region­sled­er Redd Bar­na, Region Vest

Mobil: 93 40 51 59

e‑post: Solveig.Moldrheim@reddbarna.no

www.reddbarna.no

TEMA

B

urma

23 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen