Demokratisk kultur

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Demokratisk kultur

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: DIS-Norge

  Det gamle skatollet

 • Bilde: Interkommunalt arkiv i Hordaland IKS

  Formannskapslovene fyller 175 år

 • Bilde: DIS-Norge

  Også i Valbonne

  Fra SNL

 • Christopher Arnt Bruun

  Christopher Arnt Bruun, norsk folkehøyskolelærer og prest.Etter teologisk embetseksamen i 1862 oppholdt Bruun seg i utlandet og deltok blant annet som frivillig i den dansk-tyske krig (1864). I 1867 grunnla han en folkehøyskole i Sel. Han flyttet til Gausdal i 1871 og til «Vonheim», tett ved Bjørnstjerne Bjørnsons Aulestad, i 1875. Bjørnson beundret først Bruun, men tok i 1876 avstand fra det ensidige miljøet som omgav ham, og i 1877–1878 støtte de heftig sammen i striden om de evige helvetesstraffer; Bruun satte dommen og straffen først, mens Bjørnson betonte Guds barmhjertighet.I sitt hovedverk Folkelige Grundtanker (1878, 4.

 • fellesfaget samfunnsfag

  I videregående opplæring omfatter faget hovedområdene utforskeren, individ, samfunn og kultur, arbeids- og næringsliv, politikk og demokrati og internasjonale forhold. Geografi og historie videreføres som fellesfag i de studieforberedende utdanningsprogrammene. Samfunnskunnskap integreres i hvert hovedområde. Hovedområdet utforskeren griper inn i de andre hovedområdene og handler om hvordan man bygger opp samfunnsfaglig forståelse gjennom nysgjerrighet, undring og skapende aktiviteter.

  Fra wikipedia

 • Engelsk (skolefag)

  Engelsk er et obligatorisk og gjennomgående fag i norsk grunnskole og videregående skole.

 • Kultur

  Kultur (latin: colere eller cultura, «dyrke», «bearbeide» eller «kultivere») er et mye brukt, men vanskelig definert uttrykk med flere betydninger.

 • UngKurd Norge

  UngKurd Norge er en kurdisk ungdomsorganisasjon i Norge som kjemper for kurdiske rettigheter og driver lobbyvirksomhet for kurdere i Norge.

Mer om Demokratisk kultur fra Vox Publicas arkiv