Difi

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Digitaliseringsdirektoratet

  Digitaliseringsdirektoratet er et sentralt forvaltningsorgan underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Direktoratets hovedoppgaver er å lede iverksettingen av regjeringens digitaliseringspolitikk, rådgi og utviklige offentlige etaters kompetanse på digitaliseringsområdet, og drifte de offentlige digitale plattformene og teknologiske løsningene.

 • Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

  Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) er statens fagorgan for statlig økonomistyring og ledelse. Direktoratets overordnede mål er å legge til rette for økonomiske fellesløsninger i staten og utviklingen av ledelsen i de enkelte statlige virksomheter. Direktoratet skal bidra til effektiv ressursbruk og god ledelse i staten gjennom forvaltningen av regelverket og gjennom kompetansetiltak, rådgivning og utvikling av metoder og verktøy.

  Fra wikipedia

 • Direktorat (Norge)

  Et direktorat er et statlig forvaltningsorgan som har myndighetsoppgaver og som har hele landet som virkefelt.

 • Direktoratet for forvaltning og IKT

  Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) var et norsk direktorat som lå under Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

 • ID-porten

  ID-porten også kalt ID-porten/MinID er en felles innloggingsløsning for en rekke offentlige nettjenester i Norge.