Eiendomsmegler

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Eiendomsmegler

  Fra SNL

 • eiendomsmegler

  En eiendomsmegler er en person som bedriver eiendomsmegling, det vil si at hen opptrer som mellommann ved blant annet omsetning av fast eiendom. Eiendomsmegleres virksomhet er lovregulert i eiendomsmeglingsloven. Tittelen "eiendomsmegler" er lovbeskyttet og kan kun benyttes av personer med eiendomsmeglerbrev, jurister med tillatelse av Finanstilsynet og de som har drevet med eiendomsmegling over en viss tid før eiendomsmeglingsloven tredte i kraft.

 • omkostninger

  Omkostninger er kostnader som kommer i tillegg til kjøpesummen ved overdragelse av faste eiendommer og leiligheter. Ofte siktes det til de omkostningene kjøper pådras når man snakker om «omkostninger», men som regel pådras både kjøper og selger omkostninger ved overdragelsen. Hvilke omkostninger en avtalepart pådras, avhenger både av om man er kjøper eller selger, og av hva slags type eiendom som overdras.

  Fra wikipedia

 • EiendomsMegler 1 Gruva Arena

  EiendomsMegler 1 Gruva Arena (tidligere Gruva Stadion) er idrettsanlegget til Melhus Idrettslag, som fikk det nye navnet sitt foran 2017-sesongen.Anlegget har to gressbaner; øvre og nedre, samt tre kunstgressbaner; én for femmer- og én for sjuerfotball, samt én elleverbane fra 2010.

 • Eiendomsmegler

  Eiendomsmegler er et selskap eller person som driver megling, kjøp, salg og utleie av fast eiendom.

 • Eiendomsmegler Vest

  Eiendomsmegler Vest er en eiendomsmegler i Hordaland.

Mer om Eiendomsmegler fra Vox Publicas arkiv