Eiendomsmegler

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Eiendomsmegler

  Fra SNL

 • eiendomsmegler

  En eiendomsmegler er en person som bedriver eiendomsmegling, det vil si at hen opptrer som mellommann ved blant annet omsetning av fast eiendom. Eiendomsmegleres virksomhet er lovregulert i eiendomsmeglingsloven. Tittelen «eiendomsmegler» er lovbeskyttet og kan kun benyttes av personer med eiendomsmeglerbrev, jurister med tillatelse av Finanstilsynet og de som har drevet med eiendomsmegling over en viss tid før eiendomsmeglingsloven tredte i kraft.

 • bud

  Bud er et tilbud som en som er interessert i å kjøpe, leie eller feste en eiendom gir til tilbyderen. Ved eiendomstransaksjoner er det vanligvis bare den potensielle kjøperens/leietagerens/festerens tilbud som omtales som et «bud», selv om også den andre parten (selgeren/utleieren/bortfesteren) kan fremsette tilbud. Bud kan være forbeholdne (det vil si at budet bare aktualiseres dersom en nærmere angitt begivenhet inntreffer eller ikke inntreffer) eller uforbeholdne.

  Fra wikipedia

 • EiendomsMegler 1 Gruva Arena

  EiendomsMegler 1 Gruva Arena (tidligere Gruva Stadion) er idrettsanlegget til Melhus Idrettslag, som fikk det nye navnet sitt foran 2017-sesongen.Anlegget har to gressbaner; øvre og nedre, samt tre kunstgressbaner; én for femmer- og én for sjuerfotball, samt én elleverbane fra 2010.

 • Eiendomsmegler

  Eiendomsmegler er et selskap eller person som driver megling, kjøp, salg og utleie av fast eiendom.

 • Eiendomsmegler Vest

  Eiendomsmegler Vest er en eiendomsmegler i Hordaland.

Mer om Eiendomsmegler fra Vox Publicas arkiv