Eiendomsmegler

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Eiendomsmegler

  Fra SNL

 • mekling

  Mekling er en måte å finne løsninger på problemer. Mekling brukes til å løse konflikter og krangler. Det er mange former for mekling.Når man mekler er det de som er i konflikten som skal finne løsningen på problemet sammen. De kalles parter i konflikten. I en mekling har de en person som hjelper dem å finne løsningene, denne kalles mekler.Mekleren er bare en hjelper og skal ikke være på noen av partene sin side.

 • eiendomsmegler

  En eiendomsmegler er en person som bedriver eiendomsmegling, det vil si at hen opptrer som mellommann ved blant annet omsetning av fast eiendom. Eiendomsmegleres virksomhet er lovregulert i eiendomsmeglingsloven. Tittelen «eiendomsmegler» er lovbeskyttet og kan kun benyttes av personer med eiendomsmeglerbrev, jurister med tillatelse av Finanstilsynet og de som har drevet med eiendomsmegling over en viss tid før eiendomsmeglingsloven tredte i kraft.

  Fra wikipedia

 • EiendomsMegler 1 Gruva Arena

  EiendomsMegler 1 Gruva Arena (tidligere Gruva Stadion) er idrettsanlegget til Melhus Idrettslag, som fikk det nye navnet sitt foran 2017-sesongen.

 • Eiendomsmegler

  Eiendomsmegler er et selskap eller person som driver megling, kjøp, salg og utleie av fast eiendom.

 • Eiendomsmegler Vest

  Eiendomsmegler Vest er en eiendomsmegler i Hordaland.

Mer om Eiendomsmegler fra Vox Publicas arkiv