Ekskludering

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Ekskludering

  Fra SNL

 • Jødeparagrafen

  Jødeparagrafen er en vanlig brukt betegnelse på paragraf 2 i Grunnloven, slik den lød fra 1814 til 1851. Paragraf 2 er Grunnlovens religionsparagraf og fastsatte den evangelisk-lutherske religionen som statsreligion i Norge. I tillegg til dette nektet den i 1814 jesuitter, munkeordener og jøders adgang til riket. Siste setning i paragrafen lød: «Jesuiter og Munkeordener maae ikke taales.

 • Iraks samtidshistorie

  Irak har siden starten på 2000-tallet vært preget av arven etter det mangeårige styret til Baath-partiet og Saddam Hussein, og borgerkrigen som fulgte i kjølvannet av den USA-ledede invasjonen av landet i 2003. For tiden før 2003, se Iraks historie. Invasjonen i 2003, Saddams fall og USAs langvarige okkupasjon av landet førte til store endringer både i Irak og regionen.

  Fra wikipedia

 • Antisemittisme

  Antisemittisme er fordommer mot, hat mot eller diskriminering av jøder som en etnisk eller religiøs folkegruppe.

 • Spesialundervisning

  Spesialundervisning er en form for tilpasset opplæring som tar sikte på å hjelpe elever med særskilte behov, som ikke kan dekkes innenfor rammen av det ordinære opplæringstilbudet.

 • Urfolk

  Urfolk, urbefolkning og urinnvånere (etter tysk Ureinwohner, «gamle eller opprinnelige beboere eller innbyggere»).