Ekskludering

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Ekskludering

  Fra SNL

 • Elsa Dickman

  Elsa Dickman var en norsk forfatter og holocaustoverlever. Hennes eneste utgivelse, den selvbiografiske romanen Korsveien, ble utgitt i Sverige våren 1945 under tittelen Korsvägen og i Norge sommeren 1946. .

 • Iraks samtidshistorie

  Irak har siden starten på 2000-tallet vært preget av arven etter det mangeårige styret til Baath-partiet og Saddam Hussein, og borgerkrigen som fulgte i kjølvannet av den USA-ledede invasjonen av landet i 2003. Invasjonen i 2003, Saddams fall og USAs langvarige okkupasjon av landet førte til store endringer både i Irak og regionen. USA oppløste den irakiske hæren, noe som bidro til at voldelige jihadistiske grupper fikk fotfeste i landet, blant dem al-Qaida.

  Fra wikipedia

 • Carl I. Hagen

  Carl-Ivar Hagen (født 6.

 • European Anti Poverty Network

  European Anti-Poverty Network (EAPN) er et nettverk av NGO-er og grupperinger som arbeider av og for Europas 68 millioner fattige (Norge har 400000 i tillegg), og som har kamp mot fattigdom og sosial ekskludering i medlemsstatene i Den europeiske union (EU) som sitt hovedarbeidsområde.

 • Spesialundervisning

  Spesialundervisning er en form for tilpasset opplæring som tar sikte på å hjelpe elever med særskilte behov, som ikke kan dekkes innenfor rammen av det ordinære opplæringstilbudet.