Ekskludering

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Ekskludering

  Fra SNL

 • Iraks samtidshistorie

  Irak har siden starten på 2000-tallet vært preget av arven etter det mangeårige styret til Baath-partiet og Saddam Hussein, og borgerkrigen som fulgte i kjølvannet av den USA-ledede invasjonen av landet i 2003. Invasjonen i 2003, Saddams fall og USAs langvarige okkupasjon av landet førte til store endringer både i Irak og regionen. USA oppløste den irakiske hæren, noe som bidro til at voldelige jihadistiske grupper fikk fotfeste i landet, blant dem al-Qaida.

 • Jødeparagrafen

  Jødeparagrafen er en vanlig brukt betegnelse på paragraf 2 i Grunnloven, slik den lød fra 1814 til 1851. Paragraf 2 er Grunnlovens religionsparagraf og fastsatte den evangelisk-lutherske religionen som statsreligion i Norge. I tillegg nektet den i 1814 jesuitter, munkeordener og jøder adgang til riket. De to siste setningene i paragrafen lød: «Jesuiter og Munkeordener maae ikke taales.

  Fra wikipedia

 • Carl I. Hagen

  Carl-Ivar Hagen (født 6.

 • European Anti Poverty Network

  European Anti-Poverty Network (EAPN) er et nettverk av NGO-er og grupperinger som arbeider av og for Europas 68 millioner fattige (Norge har 400000 i tillegg), og som har kamp mot fattigdom og sosial ekskludering i medlemsstatene i Den europeiske union (EU) som sitt hovedarbeidsområde.

 • Spesialundervisning

  Spesialundervisning er en form for tilpasset opplæring som tar sikte på å hjelpe elever med særskilte behov, som ikke kan dekkes innenfor rammen av det ordinære opplæringstilbudet.