Ekskludering

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Ekskludering

  Fra SNL

 • diskursetikk

  Diskursetikk er en form for etikk som legger vekt på at beslutninger og normer får sin gyldighet fra en åpen og informert diskusjon («diskurs») der alle parter stiller likt i å kunne bidra. Diskursetikken legger vekt på å utvikle regler for en samtale som sikrer konsensus, noe som innebærer tilslutning fra alle involverte parter. Diskursetikken forbindes spesielt med filosofen Jürgen Habermas, som særlig har utviklet og forsvart teorien.

 • Elsa Dickman

  Elsa Dickman var en norsk forfatter og holocaustoverlever. Hennes eneste utgivelse, den selvbiografiske romanen Korsveien, ble utgitt i Sverige våren 1945 under tittelen Korsvägen og i Norge sommeren 1946..

  Fra wikipedia

 • Carl I. Hagen

  Carl Ivar Hagen (født 1944) er en norsk politiker (FrP).

 • Rød Ungdom

  Rød Ungdom (RU) er ungdomsorganisasjonen til partiet Rødt.

 • Spesialundervisning

  Spesialundervisning er en form for tilpasset opplæring som tar sikte på å hjelpe elever med særskilte behov, som ikke kan dekkes innenfor rammen av det ordinære opplæringstilbudet.