Ekskludering

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Ekskludering

  Fra SNL

 • Jødeparagrafen

  Jødeparagrafen er en vanlig brukt betegnelse på paragraf 2 i Grunnloven, slik den lød fra 1814 til 1851. Paragraf 2 er Grunnlovens religionsparagraf og fastsatte den evangelisk-lutherske religionen som statsreligion i Norge. I tillegg til dette nektet den i 1814 jesuitter, munkeordener og jøders adgang til riket. Siste setning i paragrafen lød: «Jesuiter og Munkeordener maae ikke taales.

 • samfunnsmusikkterapi

  Samfunnsmusikkterapien er en form for musikkterapi som legger vekt på samarbeid og samhandling med samfunns- og kulturlivet. I samfunnsmusikkterapien står integrering, nettverksbygging og sosial deltakelse sentralt i arbeidet. Dette handler om å styrke de sosiale virkninger bruken av musikk har når det gjelder å få mennesker til å delta i samspill og knytte nye kontakter.I samfunnsmusikkterapien betraktes musikk som en form for sosial kapital som kan føre til bedre sosial integrering.

  Fra wikipedia

 • Antisemittisme

  Antisemittisme er fordommer mot, hat mot eller diskriminering av jøder som en etnisk eller religiøs folkegruppe.

 • Eksklusjon

  Eksklusjon betyr utestengning (latin exclusio) er, eksempelvis, når en organisasjon (parti, interesseorganisasjon eller lignende) opphever medlemskapet til et medlem som har opptrådt på en måte som skader organisasjonens interesser.

 • Spesialundervisning

  Spesialundervisning er en form for tilpasset opplæring som tar sikte på å hjelpe elever med særskilte behov, som ikke kan dekkes innenfor rammen av det ordinære opplæringstilbudet.