Ellen Lust

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Ellen Lust

  Fra SNL

 • Luster

  Luster er en kommune i Vestland fylke. Kommunen ligger omkring Sognefjordens innerste, nordgående og vel 40 kilometer lange arm Lustrafjorden. Luster omfatter fjellområdene opp til ryggen av Jostedalsbreen i vest, til fylkesgrensen mot Innlandet i Breheimen i nord og en del av Vest-Jotunheimen i øst. I Luster ligger Fannaråki og nordlige del av Hurrungane.

 • Heiberg

  Heiberg, norsk slekt med vide forgreninger i Danmark. Slekten skal etter en ikke verifisert tradisjon stamme fra «Jostedalsrypa», den eneste i Jostedal som overlevde Svartedauden. Slekten har sitt utspring i Luster med brødrene Anders Lauritssøn (cirka 1565–1629) og Søfren Lauritssøn (cirka 1575–1653). Begge var fogder, eide betydelig jordegods og har hvert sitt epitafium i Dale kirke, Luster.

  Fra wikipedia

 • Luster

  Luster er en kommune i Vestland fylke (tidligere Sogn og Fjordane fylke).

 • Sunnfjord (kommune)

  Sunnfjord er en kommune i Vestland fylke som ble opprettet 1.

 • Årdal

  Årdal er en kommune i Vestland.