EU-domstolen

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

    Fra SNL

  • EU-domstolen

    EU-domstolen er den dømmende myndighet til EU og det europeiske atomenergifellesskapet Euratom. EU-domstolen holder til i Luxembourg..

  • EFTA-domstolen

    EFTA-domstolen er en overnasjonal domstol opprettet av de EFTA-statene som i 1994 ble en del av EUs indre marked gjennom EØS-avtalen. EFTA-domstolens formelle grunnlag er Avtale mellom EFTA-statene om et overvåkningsorgan og en domstol (ODA). Avtalen ble signert 2. mai 1992, og trådte i kraft samtidig som EØS-avtalen 1. januar 1994. Plikten til å opprette en overnasjonal domstol med jurisdiksjon over de deltakende EFTA-statene følger imidlertid av selve EØS-avtalen (artikkel 108).