EU-domstolen

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • EU-domstolen

  EU-domstolen er EUs dømmende myndighet innen felleskapsrettens rettsområde. EU-domstolen holder til i Luxembourg og omfatter tre rettsinstanser: Domstolen, Retten og Personaleretten. Følgende type saker behandles i EU-domstolen: Prejudisielle spørsmål fra domstoler i medlemsstatene Traktatbruddssaker Annullasjonssøksmål Passivitetssaker Erstatningssaker .

 • EFTA-domstolen

  EFTA-domstolen er en overnasjonal domstol opprettet av de EFTA-statene som i 1994 ble en del av EUs indre marked gjennom EØS-avtalen. EFTA-domstolens formelle grunnlag er Avtale mellom EFTA-statene om et overvåkningsorgan og en domstol (ODA), som ble signert 2.5.1992 og som trådte i kraft samtidig som EØS-avtalen 1.1.1994. Plikten til å opprette en overnasjonal domstol med jurisdiksjon over de deltakende EFTA-statene følger imidlertid av selve EØS-avtalen (artikkel 108).

  Fra wikipedia

 • Datalagringsdirektivet

  Datalagringsdirektivet, ofte forkortet til DLD, er et kortnavn på EU-direktiv 2006/24/EF. Det påbyr lagring av nærmere angitte abonnements-, lokaliserings- og trafikkdata, også kalt metadata.

 • Den europeiske union

  Den europeiske union (EU) er et traktatfestet statsforbund inngått mellom 27 demokratiske nasjonalstater i Europa.

 • Den europeiske unions domstol

  Den europeiske unions domstol er Den europeiske unions dømmende makt innen fellesskapsrettens rettsområde.